Menü

Hızlı Erişim & Quick accessSALİHLİ MÜBADİLLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
(x )

Yazar : İsmail ŞEN*  x  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2004
Sayı : 16
Sayfa : 65-78
Doi Number :


Özet
Milli Mücadele'nin başarı ile neticelenmesinden sonra Lozan Konferansı'nda 30 Ocak 1923 tarihinde Yunan ve Türk halklarının mübadelesine ilişkin imzalanan sözleşme ve protokol gereği, Kasım 1923'ten itibaren ülkenin bir çok yerine olduğu gibi Salihli'ye de mübadil yerleştirilmeye başlanmıştır. Salihli'ye çoğunluğu Florina'dan olmak üzere, Siroz, Kavala, Drama, Girit Hanya, Girit Kandiye, Grebene, Langaza ve Serfîce'den mübadiller yerleştirilmiştir. Mübadillerin Salihli'ye yerleştirildiği dönemlerde bütün bölgelerde olduğu gibi burada da işlerin planlandığı gibi gitmediği bu nedenle büyük zorluklarla karşılaşan mübadillerin şikayetlerini dilekçeler ve telgraflar ile dile getirmeğe çalıştıkları ve ilgili kurumlarca da şikayetlerinin çözümlenmeğe çalışıldığı bilinmektedir. Salihli mübadillerinin en fazla iskân, nakil ve bağ, bağçe ile ilgili sorunlarla karşılaştığı belgelerde görülmektedir. Neticede Salihli mübadilleri yıllardır yaşadıkları toprakları terk ederek büyük zorluklarla geçen yeni yurtlarına nakillerinden sonra bıraktıklarından daha az toprak ve Yunanlılar tarafından harap edilen hanelerde iskan edilmiş ve ilk dönemlerde maddi sorunlardan psikolojik sorunlara kadar çeşitli dertlerle uğraşmak zorunda kalmışlardır.

Anahtar Kelimeler
Mübadil, Salihli mübadilleri, Sorunları.

Abstract
According to the agreement and prothocol concerning the exchange of Turkish and Greek people, mübadils were settled in Salihli as many other regions of Turkey on January 30, 1923 in Lausanne after successful end of National War. Most of them were from Florina and also others from Siroz, Kavala, Drama, Girit, Kandiye, Grebene, Langaza, and Şerifçe, it is known that as many other regions also in Salihli plans could not be promoted and mübadils tried to announce their complaints via petitions and telgraphs to the government and officials had tried to analyze their problems. it is seen in the documents the Salihli mübadils had mostly happened with settlement, trans'plantation and bağ, bağçe problems. Consequently, Salihli mübadils after immigrating from their homelands they lived in lesser lands and in damaged homes by Greeks and they had to try with many problems from material to psyschologic in the beginning period.

Keywords
Mübadil, Salihli mübadils, their problems.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri