Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÇocukların Bakış Açısıyla Okul Öncesi Eğitim
(Preschool Education From Children’s Point Of View )

Yazar : Sezai Koçyiğit    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 36
Sayfa : 203-214
Doi Number : 10.9779/PUJE707


Özet
Bu araştırmada okul öncesi eğitimin en temel paydaşı olan çocukların okul öncesi eğitime ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Nitel araştırma desenlerinden biri olan Olgu Bilim deseninde gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Aydın il merkezinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bağımsız anaokulları ve anasınıflarında eğitim gören 45 altı yaş çocuğu oluşturmuştur. Araştırmada veriler Mosaic Approach (Çok Metotlu Yöntem) ile toplanmıştır. Çok Metotlu Yöntem, çocukları da birer yetişkin gibi kendilerini ifade edebilecek yeterlilikte kabul etme temeline dayanan, farklı görüşme teknikleri, resim çizip anlatma, çocuk fotoğrafları vb. teknikleri birleştiren bir veri toplama yöntemidir. Araştırmada elde edilen veriler Betimsel Analiz Tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada çocuklar okul öncesi eğitim kurumuna eğitim görmek ve oyun oynamak amacıyla gidildiğini ve okulda geçirilen zamanın büyük çoğunluğunda oyun/oyuncak oynandığı ve rutin etkinlikler yapıldığını belirtmişlerdir. Çocukların okul çalışanları ile ilgili bilgi sahibi olmadıkları sadece öğretmenlerin görevlerine yönelik net ifadeler kullandıkları belirlenmiştir. Son olarak çocuklar, sınıfta yapılacaklara öğretmenlerin karar verdiğini ve sınıfta yapılacakların kararını vermesi gereken kişinin de öğretmen olması gerektiğini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Okul Öncesi Eğitim, Çocuk Algısı, Çok Metotlu Yöntem

Abstract
The aim of this study is to determine the views of children, who are the most basic shareholder of pre-school education, about pre-school education. The study was designed by phenomenological design which is one of the qualitative research designs. The study group of the study is composed of 45 six years old children attending preschools and nursery classes under Ministry of National Education in Aydın city centre in 2013-2014 school year. Data in the study were obtained by Mosaic Approach. Mosaic approach is a data collection method which is based on the consideration of children as having ability to express themselves like adults and combining techniques like different interview techniques, child drawings, child photographs etc.. Collected data were analyzed by Descriptive Analysis Technique. According to the results children expressed that they come to pre-school to be educated and to play games and they play games and routine activities are made in the course of school time. It was determined that children has not got any knowledge about pre-school staff and they used clear expressions only for the duties of their teachers. Finally, children indicated that their teacher decides what to do in the classroom and the person who will decide things that will be done in the classroom must be their teacher, too.

Keywords
Preschool Education, Children Perceptions, Mosaic Approach

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri