Menü

Hızlı Erişim & Quick accessBölgelere Göre Öğrencilerde Çevre Bilincinin Karşılaştırılması
(Comparison of Environmental Awareness in Students According to Regions )

Yazar : Seçil ERÖKTEN  Seçil ERÖKTEN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 38
Sayfa : 169-179
Doi Number : 10.9779/PUJE705


Özet
Sağlığımız ve geleceğimiz için çevrenin korunmasında tüm insanların kendini sorumlu hissetmesi gerekir. Bireylerin çevreye karşı olan sorumluklarının geliştirebilmesinin en etkili yolu eğitimdir. Bireylerin, çevrenin ne kadar önemli olduğu konusunda bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. Bu bilinçlendirmenin çocuklara yapılması çok çok daha önemlidir. Çünkü bugünün çocukları yarının büyükleri olarak geleceğimizi yönlendireceklerdir. Çevre bilgisi, çevreye yönelik olumlu tutumlar ve çevreye zarar vermeyen davranışlar çevre bilincinin amaçlarını oluşturmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada; 8. sınıf öğrencilerinin çevre bilinçlerinin bölgeler arasında farklılık olup olmadığı incelemek amaçlanmıştır. Çalışmanın evreni ilköğretim 8. sınıf öğrencileridir. 2013-14 eğitim öğretim yılında 7 bölgedeki MEB’e bağlı ilköğretim okullarında 8. sınıfa devam eden toplam 345 öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılan “Çevre Bilinci Ölçeği” ile ilgili olarak frekans ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Ölçeğin analizi yapıldığında; Ege Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Güney Doğu Anadolu Bölgesi, Marmara Bölgesinde farklılıklar saptanmıştır. Yapılan tek yönlü varyans analizinde bir farklılık tespit edilememiştir.

Anahtar Kelimeler
Çevre bilinci, çevre eğitimi, çevre duyarlılığı, bölgesel farklılık

Abstract
All humans should feel responsible about protecting the environment in order to preserve our health and future. Education is the most effective tool in developing individuals’ environmental responsibilities. Environmental awareness should be raised in individuals on the importance of the environment. Raising awareness in children is extremely important, because the children of today will become the grownups of tomorrow; thus, they will shape the future. Environmental information, positive attitudes toward the environment, and nondestructive environmental behavior are the objectives of environmental awareness. Therefore, the current study aims to investigate whether there are differences in 8th grade students’ environmental awareness depending on the region. The universe of the study is 8th grade students. The sample consists of a total of 345 8th grade students in elementary schools from 7 regions during the 2013-14 academic year. One-way analysis of variances (ANOVA) and frequency analyses were run for the “Environmental Awareness Scale” used in the study. The findings revealed that differences between Aegean Region, Central Anatolian Region, Southeast Anatolian Region, and Marmara Region were statistically significant. One-way ANOVA findings were not statistically significant though.

Keywords
Environmental awareness, environmental education, environmental sensitivity, regional differences

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri