Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÇalgı Performansı Özyeterlik İnancı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi
(Musical Instrument Performance Self-efficacy Belief Scale : The Validity and Reliability Analysis )

Yazar : Demet Girgin    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 38
Sayfa : 107-114
Doi Number : 10.9779/PUJE701


Özet
Bu çalışmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgılarına yönelik çalgı performansı özyeterlik inançlarını belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Çalışma 313 müzik öğretmeni adayı ile gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliğinin belirlenmesi amacıyla açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin; kendini yeterli görme, kendini yetersiz görme ve psikolojik göstergeler olmak üzere üç alt boyuttan ve beşli likert tipi 20 maddeden oluştuğu belirlenmiştir. Ölçeğin tamamının açıkladığı varyans miktarı % 48’ dir. Ölçekte yer alan maddelerin faktör yük değerleri 0. 47 İle 0. 76 Arasında değişmektedir. Ölçeğin güvenirliği Cronbach Alfa değerine bakılarak saptanmıştır. Ölçeğin alt boyutlarının Cronbach Alfa değerleri sırasıyla; kendini yeterli görme .86 , kendini yetersiz görme .76, psikolojik göstergeler . 61’ dir. Bu çalışmadan elde edilen bulgular, Çalgı Performansı Özyeterlik İnancı Ölçeği’ nin müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgılarına yönelik çalgı performansı özyeterlik inançlarının belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler
Çalgı performansı, özyeterlik inancı, ölçek geliştirme

Abstract
This study aimed at developing a valid and reliable scale to be used in determining music teacher candidates' self-efficacy beliefs in instrument performance regarding personal musical instruments. The participants of the study included 313 music teacher candidates. Exploratory factor analysis was conducted to determine the construct validity of the scale. The exploratory factor analysis indicated that the scale included three sub-dimensions, namely, self-efficacy, self-inefficacy, and psychological indicators and was composed of 20 items in the five-point Likert style. The total variance accounted for is 48.81%. The values of the factor loadings of the items in the scale vary between 0.47 and 0. 76. The reliability of the scale was determined through the value of Cronbach's alpha. The Cronbach's alpha values of the sub-dimensions of the scale are determined respectively for self-efficacy as .86, self-inefficacy as .76, and for psychological indicators as .61. The findings obtained through this study reveal that the Self-Efficacy Scale of Musical Instrument Performance can be used to determine music teacher candidates' self-efficacy beliefs in musical instrument performance regarding personal musical instruments.

Keywords
Musical instrument performance, self-efficacy belief, scale development

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri