Menü

Hızlı Erişim & Quick accessSınıf Öğretmen Adaylarının Kalıtsal Benzerlik ve Farklılıklarla İlgili Argümanları
(Pre-service Teacher’s Arguments about Hereditary Similarities and Variations )

Yazar : Oğuz ÖZDEMİR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 38
Sayfa : 143-155
Doi Number : 10.9779/PUJE699


Özet
Araştırmada, hipotez test sürecine dayalı yürütülen Fen etkinlikleri ile öğretmen adaylarının canlılarda kalıtsal benzerlik ve çeşitlilikle ilgili argümanları incelenmiştir. Araştırma, Türkiye’de bir üniversitede Fen ve Teknoloji Öğretimi dersi kapsamında Sınıf Öğretmen adayları (n:70) üzerinde yürütülmüştür. Veriler, odak grup görüşmesi sırasında kullanılan çalışma yaprakları ile toplanmış ve içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Çalışma sonucunda, Sınıf Öğretmen adaylarının canlılarda kalıtsal benzerlik ve farklılıkla ilgili hatalı argümanları ortaya konmuş ve buradan hareketle canlılarda kalıtsal geçişle ilgili konuların anlamlı ve kalıcı şekilde öğretimine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Fen Eğitimi, Argümantasyon, Hipotez Test Süreci, Kalıtsal Benzerlik ve Farklılık

Abstract
In this study, pre-service teachers ‘arguments about hereditary similarities and variations were investigated during teaching activities based on hypothesis testing process. This experimental study was carried out with pre-service teachers (n=70) enrolled in a science course at a university in Turkey. The data were collected with worksheets used in focus group interviews and analyzed by content analysis. At the end of the study, pre-service teachers’ false and inconsistent arguments about hereditary similarities and variations were revealed and based on this finding implications for teaching of hereditary transmission was suggested.

Keywords
Keywords: Science education, Argumentation, Hypothesis Testing, Hereditary Similarities and Variatio

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri