Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÇevre Sorunlarına İlişkin Öğrenci Resimlerinin İncelenmesi
(Investigation of Children's Drawings about Environmental Issues )

Yazar : MUHAMMET ÖZDEN  Döndü Özdemir Özden  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 37
Sayfa : 01-20
Doi Number : 10.9779/PUJE675


Özet
Bu araştırmada 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin çevre sorunlarına ilişkin algılarını yaptıkları resimler aracılığıyla incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada olgubilim deseni kullanılmış ve katılımcılar ölçüt örnekleme stratejisi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırma verileri 211 öğrencinin çevre sorunlarına ilişkin çizdikleri resimler ve yaptıkları resimleri yazılı olarak açıklamaları istenen açık uçlu soru aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen verilen çözümlenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Öğrenci resimlerinin daha çok yerel çevre sorunları ile ilgili olduğu; küresel çevre sorunlarının ise öğrenciler tarafından daha az resmedildiği saptanmıştır. Yerel çevre sorunları ile ilgili olarak öğrencilerin resimlerinde özellikle hava kirliliği sorununa yer verdikleri bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
çevre sorunları, öğrenci resimleri, olgubilim

Abstract
The purpose of this study is to investigate the perceptions of students in 6th, 7th and 8th grades about environmental problems based on their drawings. This study was conducted as a phenomenological study and the criterion sampling method was used in this study to select the participants. The study was carried out with the participation of a total of 211 students. The data were collected through the students’ drawings and their written evaluations of their drawings. The data were collected during the spring semester of 2012-2013 academic year and analyzed using content analysis technique. The students drew more pictures about local environmental problems than global ones. Among local environmental problems, the students drew pictures about air pollution most.

Keywords
environmental issues, student drawings, phenomenology

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri