Menü

Hızlı Erişim & Quick accessİki Ulusal Programın Karşılaştırılmasıyla İlgili Bir Araştırma: 1992 Resim-İş ve 2006 Görsel Sanatlar Programları*
(A Comparative Study of two National Curricula: 1992 Art-Craft and 2006 Visual Arts Curricula )

Yazar : AYŞEGÜL OĞUZ  AYŞEGÜL OĞUZ, BURCU AKHUN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 38
Sayfa : 207-218
Doi Number : 10.9779/PUJE670


Özet
Bu araştırmanın amacı, 2006 İlköğretim Görsel Sanatlar Öğretim Programı ve Kılavuzunu (1-5. Sınıflar) 1992 İlköğretim Kurumları Resim-İş Dersi Öğretim Programı ile program ögeleri bakımından karşılaştırıp benzer ve farklı yönlerini ortaya koymaktır. İki program arasındaki benzer ve farklı yönlerin belirlenmesine yönelik bu araştırmada, var olan bir durumu ortaya koyma amacı güdüldüğünden betimsel araştırma kapsamında tarama modeli kullanılmıştır. Her iki programın benzer ve farklı yönleriyle ilgili yorumlar, Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programının geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Bu özellik de, araştırmanın önemini ortaya koymaktadır. Yapılan diğer araştırmalara bakıldığında, bu iki programın karşılaştırılmasına yönelik bir çalışmaya rastlanmadığından, bu araştırmanın ileride yapılacak program geliştirme çalışmalarına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Görsel Sanatlar, Resim-İş, İlköğretim Programları

Abstract
This research aims to determine similarities and differences in terms of curriculum design (aims, content, teaching-learning process, assessment and evaluation) between the National Primary School Curriculum 1992 for Art and Craft Course and the National Primary School Curriculum for Visual Arts Course 2006 with the Guide Book (Grades 1–5) in Turkey. Relational survey method was used within the scope of descriptive research to put the current situation into perspective. In the study, similarities and differences in terms of curriculum design between the National Primary School Curriculum 1992 for Art and Craft Course and the National Primary School Curriculum for Visual Arts Course 2006 with the Guide Book (Grades 1–5) were identified. The findings were interpreted. The results and conclusion were elicited.

Keywords
Visual Arts, Art and Craft, Primary School Curricula

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri