Menü

Hızlı Erişim & Quick accessPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARINDA
((THE LEVEL OF ACADEMİC SETTİNG SATİSFACTİON AMONG )

Yazar : MUSTAFA BULUŞ  x  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2004
Sayı : 16
Sayfa : 1-7
Doi Number :


Özet
Bu çalışma ile üç temel amaca ulaşılmaya çalışılmıştır. Bunlardan birincisi Pamukkale Üniversitesi öğretim elemanlarının çalışma koşulları, sosyal atmosfer ve öğrencilerle ilişkiler boyutlarında doyum düzeylerini ve bunların kendileriyle ilgili çeşitli özelliklerle ilişkisini araştırmaktır. İkincisi gelişmekte olan bir üniversite olarak Pamukkale Üniversitesi'nde öğretim ve araştırma faaliyetlerinde üretkenliğin ve etkililiğin daha da güçlendirilmesine katkıda bulunmaktır. Üçüncüsü ise, geliştirilen bir ölçeğin (Akademik Ortam Değerlendirme Ölçeği) psikometrik özelliklerini incelemektir. Araştırmaya Pamukkale Üniversitesi'nde görev yapan 165 öğretim elemanı katılmıştır. Sonuçlar, öğretim elemanlarında akademik ortam doyum düzeyinin genelde çok düşük olduğunu, bunun da fakülte, unvan, yaş, kıdem yılı ve yayın sayısına göre anlamlı düzeyde değiştiğini göstermiştir. Ayrıca, Akademik Ortam Değerlendirme Ölçeği'nin doyum düzeyini test etmede kullanılabilecek güvenirlik ve geçerlik özelliklerine sahip olduğu da bulgulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular, doğurguları ve nedenleri açısından tartışılmış ve ilgililere önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Akademik Ortam Doyum Düzeyi, Öğretim Elemanları, Akademik

Abstract
This study was designed to achieve three objectives. The first was to investigate the level of satisfaction with working conditions, social climate and relationship with students in Pamukkale University academicians and its relationship with some demographic characteristics. The second was to make contributions for productivity and effectiveness in teaching and research activities in Pamukkale University. The third objective was to examine the psychometric properties of Academic Setting Evaluation Questîonnaire. A total of 165 academicians working in PAU participated to the study. The results showed that the level of academic setting satisfaction in academicians is very low in general and it is changing meaningfully depending on the type of faculty, appellatıon, age, the seniority year and number of publications. in adition, it was found that the Academic Setting Evaluation Questionnaire is a reliable and valid instrument for assessing the level of academic setting satisfaction The results obtained in the study were discussed in terms of their implications and causes and recomendations were presented.

Keywords
Level of Academic Setting Satisfaction, Academicians, Academic Setting

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri