Menü

Hızlı Erişim & Quick access







İlk Okuma-Yazma Öğretiminde Ses Temelli Cümle Yöntemine İlişkin Alternatif Ses Sıralamasının Etkililiğinin İncelenmesi
(Analysis of Effectiveness of Alternative Phonic Sequence on Phonic Based Sentence Method in First Literacy Education )

Yazar : Özgür BABAYİĞİT  Arş. Gör. Özgür BABAYİĞİT, Doç. Dr. Emre ÜNAL  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 36
Sayfa : 121-135
Doi Number : 10.9779/PUJE659


Özet
Bu deneysel çalışmada, İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzunun (1-5. Sınıflar) İlk Okuma-Yazma Öğretimi başlıklı bölümünde verilen ses sıralamasında değişiklikler yapılarak, alternatif ses sıralamasının etkililiğinin denenmesi amaçlanmıştır. Gerçek deneme modellerinden öntest-sontest kontrol gruplu model kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Niğde ili Çiftlik İlçesi Bozköy Kasabası Bozköy İlköğretim Okulunda öğrenim gören 2 şubeden oluşan birinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma neticesinde şu sonuçlara ulaşılmıştır: Deney grubu ile kontrol grubu öğrencilerinin okumaya geçiş zamanı, sesli okuma hızı, okuma becerisi, okuduğunu anlama açısından manidar farklılık göstermemektedir. Fakat dikte becerisi açısından deney grubu lehine manidar faklılık göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
İlk okuma-yazma öğretimi, ses temelli cümle yöntemi, alternatif ses sıralaması.

Abstract
In this experimental study we aimed to test the effectiveness of alternative phonic sequence by changing the phonic sequence of Elementary Turkish Lesson’s Education Program and Guide Book’s (First and Fifth grades) first section named First Literacy Education. Protest-Posttest control group models which are one of the real experimental type were used. Research’s groups consists of 1.grade class students (2011-2012 academic year) where they have 2 branches at Bozköy Primary School at Bozköy town of Çiftlik district, Niğde. As the result of this study: There isn’t a significant different between the time to begin reading and speed of reading aloud, reading capacity or comprehension capacity of experimental group and control group students. But, there is a significant difference on dictate capacity in favor of experimental group.

Keywords
First literacy education, phonic based sentence method, alternative phonics sequence.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.



Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri