Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞİŞKEN KAVRAMINA YÖNELİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN ÖĞRENCİ HATALARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF PRE-SERVICE TEACHERS’ PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE CONCERNING THE CONCEPT OF VARIABLE IN TERMS OF STUDENTS’ ERRORS )

Yazar : Ömer Şahin  Burçin Gökkurt, Ömer Şahin, Yasin Soylu  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 39
Sayfa : 17-31
Doi Number : 10.9779/PUJE658


Özet
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının değişken kavramına yönelik pedagojik alan Bilgilerini,öğrenciyi tanıma ve öğretimsel strateji bilgileri bileşenleri bağlamında incelemektir. Nitel yaklaşımı esas alan bu çalışmada, durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını Türkiye’de yer alan iki ortaokulda öğrenim gören 72 yedinci sınıf öğrencisi ile bir üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programında öğrenim gören 63 matematik öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Bu bağlamda, çalışmada veri toplama aracı olarak Soylu (2008)’nun çalışmasında yer alan açık uçlu sorulardan oluşan form Kullanılmıştır.Verilerin analizinde ise, betimsel analiz yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışma sonunda, matematik öğretmeni adaylarının değişken kavramı ile ilgili öğrenci hatalarının düzeltilmesine yönelik öğretimsel stratejiler bilgilerinin eksik olduğu ortaya çıkmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, öğretmen eğitimine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Değişken, Hata, Öğretmen adayı, Pedagojik alan bilgisi.

Abstract
The aim of this study was to examine the pre-service teachers’ pedagogical content knowledge concerning the concept of variable to examine students’ knowledge of understanding students and knowledge of instructional strategies in the context of data components. It was designed in terms of qualitative research approach and the case study method was used in the study. The participants of this study consisted of 72 seventh grade students and 63 pre-service mathematics teachers. As the data collection tool of the study, the form which consists of open-ended questions of Soylu’s (2008) work was used. In the analysis of data, the descriptive analysis technique was used. At the end of the study, results showed that pre-service mathematics teachers’ knowledge of instructional strategies was not on the level expected. In the light of the findings of this study, suggestions on teacher education were given.

Keywords
Keywords: Variable, Error, Pre-service teacher, Pedagogical content knowledge

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri