Menü

Hızlı Erişim & Quick accessİnternet Kaynaklarını Kullanırken İntihal Yaptığımı Bilmiyordum: Sınıf Öğretmeni Adaylarıyla Bir Olgubilim Araştırması
(I Did Not Know I Committed Plagiarism When Using Internet Resources: A Phenomenological Research With Prospective Elementary School Teachers )

Yazar : Ali Ersoy    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 35
Sayfa : 47-60
Doi Number : 10.9779/PUJE654


Özet
Araştırmalar üniversite öğrencilerinin akademik çalışmalarında intihal yaptığını ve bunun da önemli bir sorun olduğunu belirtmektedir. Bu araştırmanın amacı araştırma raporlarında intihal yapan sınıf öğretmeni adaylarının bu deneyimlerine ilişkin görüşlerini anlamaktır. Araştırma olgubilim olarak desenlenmiştir. Araştırmaya altı öğrenci benzeşik örnekleme yapılarak seçilmiştir. Araştırma verileri 2011-2012 öğretim yılında odak grup görüşmesi ve yarı-yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Toplanan veriler tematik olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının; kişisel özellikleri, akran ilişkileri, öğretim elamanının rolü, teknoloji kullanım kültürü ve dersin rolü nedenleriyle intihal yaptıkları ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarına internetin hem intihal yapmayı hem de yapılan intihali ortaya çıkarmayı kolaylaştırdığı ve hızlandırdığı farkındalığı kazandırılmalıdır. Ayrıca onların etik ilkelere uygun internet kullanmaları sağlanmalıdır. Bunun sadece ders bazında değil kurumsal politikalar kapsamında yapılmasının daha işlevsel olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen adayı, intihal, olgubilim, odak grup

Abstract
Research suggests that university students commit plagiarism in their academic studies, which is considered to be a major problem. The aim of this study is to develop an insight into the opinions of prospective elementary school teachers who plagiarize in their research reports about this experience. This study used a phenomenological design. A total of six students were selected for the study using homogeneous sampling. The research data were collected in 2011-2012 academic year using focus group discussions and semi-structured interviews. The collected data were analyzed thematically. The results revealed that the prospective teachers committed plagiarism due to personal characteristics, peer relationships, role of instructors, culture of the use of technology and role of the course. The prospective teachers need to develop awareness that the Internet makes it easy to plagiarize but, at the same time, it also makes it easy and instant to reveal plagiarism. They should also be informed about the ethical use of the Internet. Finally, realizing this not only in terms of courses themselves but also in terms of institutional policies could be more functional.

Keywords
Prospective teachers, plagiarism, phenomenology, focus group

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri