Menü

Hızlı Erişim & Quick accessPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİNDE YAZ OKULUNA KAYIT
(INVESTIGATTING THE CAUSES OF ACADEMIC FAILURE AMONG STUDENTS )

Yazar : Metin YAŞAR  Murat Balkıs  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2004
Sayı : 15
Sayfa : 88-106
Doi Number :


Özet
Bu çalışmanın amacı Pamukkale üniversitesi eğitim fakültesinde 2003-2004 eğitim –öğretim yıllında yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilerin başarısızlık nedenlerini incelemektir. Araştırmaya farklı alanda öğrenim gören 206 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin başarısızlık nedenlerini belirlemede araştırmacılar tarafından geliştirilen Başarısızlık Nedenleri Anketi kullanılmıştır. Bulgular cinsiyet, öğrenim görülen alan, barınma ve öğrenim görülen alanı tercih etme durumu değişkenleri açısından ele alınmış ve bu değişkenler ile olan ilişkileri incelenmiştir. Araştırma bulguları öğretim elemanları ve yöneticiler açısından ele alınıp tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Başarısızlık Nedenleri , Cinsiyet ve Öğrenim Görülen Alan, Barınma, Alanı Tercih Etme

Abstract
The purpose of present study is investigated causes of academic failure among the students who attend summer course in Pamukkale University. 206 students from the Faculty of Education in Pamukkale Universty participed to the study. The Causes of Academic Failure Inventory is developed by researchers is used to determine students’ causes of academic failure. The Findings are scrutinized point of gender, major field of study, sheltering and chosen major field of study and relationships have been investigated with these variable. Implication of findings are discussed for the lecturers and administrators .

Keywords
Causes of Academic Failure, Gender, Major Field of Study, Sheltering, Chosen Major

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri