Menü

Hızlı Erişim & Quick accessHarmanlanmış Öğrenmenin Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Karşı Motivasyon ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi
(The Effect of Blended Learning on Students' Attitude and Motivation to the Course of Social Studies )

Yazar : Mustafa SARITEPECİ  Hasan ÇAKIR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 35
Sayfa : 115-129
Doi Number : 10.9779/PUJE635


Özet
Bu çalışmada, harmanlanmış öğrenme ortamlarının ortaokul öğrencilerinin derse karşı motivasyon ve tutumları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılan bu çalışma, 52’si deney ve 55’i kontrol grubunda olmak üzere toplam 107 katılımcıyla yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama amacıyla motivasyon ve tutum ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, harmanlanmış öğrenmenin derse karşı olumlu tutum geliştirme bakımından daha etkili olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, harmanlanmış öğrenmenin tutum üzerindeki bu olumlu etkisinin “geniş” bir etki büyüklüğüne sahip olduğu belirlenmiştir. Her iki ortamda öğrenim gören öğrencilerin derse karşı motivasyonları arasında deney öncesi ve sonrasında anlamlı bir farklılık oluşmamıştır. Ancak, harmanlanmış öğrenmenin öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersine karşı motivasyonlarındaki gelişimi, daha olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca, etki büyüklüğü değerlerine bakıldığında, harmanlanmış öğrenmenin öğrencilerin derse karşı motivasyon erişi düzeyleri üzerinde “geniş” bir etki büyüklüğüne sahip olduğu ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler
Harmanlanmış öğrenme, motivasyon, tutum, ortaokulda harmanlanmış öğrenme, sosyal bilgiler dersi.

Abstract
The aim of this research is to analyze effect of blended learning environment on secondary (middle) school student's motivation and attitude in social studies class. Pretest-posttest control group quasi experimental design was utilized in this study. The study was conducted with 52 students in experimental group and 55 students in control group studying in grade 7. According to this study, blended learning environment students' average of attitudes towards the course showed a meaningful increase when compared to face-to-face model. No meaningful statistical differences were detected for students’ motivation between blended learning and face-to-face learning environment. However, in blended learning approach, average development of student motivation toward the course showed a meaningful rise when compared to face-to-face learning approach.

Keywords
Blended learning, motivation, attitude, blended learning in middle school, course of social studies.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri