Menü

Hızlı Erişim & Quick accessDENİZLİ HALKEVİ DERGİSİ:
(x )

Yazar : Süleyman İNAN  x  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2004
Sayı : 15
Sayfa : 83-87
Doi Number :


Özet
Atatürk döneminde, ulus ve yurttaş olma bilincini vermede bir araç olan ve bu yüzden birer kültür kurumları olarak ortaya çıkan Halkevleri, amaca yönelik fikirleri halka yayabilmek için kısa süre içerisinde dergi çıkarmaya başlamışlardır. Bu dergilerden biri olan Denizli Halkevi dergisi İnanç, Denizli’nin yerel tarihinde önemli bir kaynak olma özelliğini hâlâ korumaktadır. Bu çalışmada, İnanç Dergisi’nin ortaya çıkışı, yaşanılan sıkıntılar, işlenilen konular ve derginin kapatılması ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
İnanç Dergisi, Halkevleri, Denizli Halkevi, Cumhuriyet Halk Partisi.

Abstract
The People’s Houses, which are came to be known as the institutions of culture and which is also a means of giving people the idea of being a nation and a citizen, began to publish journals in order to reveal their politics to the public. During the period of Atatürk , the journal of People’s House of Denizli which is called İnanç, has been going on to be an important source for the history of Denizli. So, in the study, the first publishing of İnanç, some problems during the publishing period, the subjects in the journal and closing of the journal have studied.

Keywords
The Journal of İnanç, People’s Houses, Denizli People’s House, Republican People Party.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri