Menü

Hızlı Erişim & Quick accessAn Experimental Study about Questioning Problem Solving
(Sorgulayıcı Problem Çözme Üzerine Deneysel Bir Çalışma )

Yazar : Zeynep Sonay POLAT  Safure Bulut  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 36
Sayfa : 45-57
Doi Number : 10.9779/PUJE628


Özet
Bu çalışmanın amacı, problem çözme yaklaşımlarının sınıf öğretmeni adaylarının, temel matematik başarılarına, problem çözme performanslarını araştırmaktır. Çalışma, yarı deneysel çalışma olarak İç Anadolu Bölgesindeki bir devlet üniversitesinde 110 sınıf öğretmeni adayı ile gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışma 10 hafta sürmüştür. Deney grubuna sorgulayan problem çözme yaklaşımı ile ders işlenirken, kontrol grubunda geleneksel problem çözme yaklaşımı ile ders işlenmiştir. Veriler, Temel Matematik Başarı Testi ve Matematiksel Problem Çözme Testi ile toplanmıştır. Elde edilen veriler çok yönlü kovaryans analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, sorgulayıcı problem çözme yaklaşımının öğretmen adaylarının temel matematik başarılarına ve problem çözme performanslarına anlamlı bir etkisi olduğunu göstermiştir (Etki büyüklüğü ?2=0.265 olarak bulunmuştur).

Anahtar Kelimeler
Matematik eğitimi, problem çözme, sorgulayıcı problem çözme, temel matematik başarısı, problem çözme performansı

Abstract
The main purpose of this study is to investigate the effects of problem solving approaches on pre-service elementary teachers’ basic mathematics achievement and problem-solving performance. The study has been conducted as quasi - experimental design with 110 elementary school pre-service teachers at a public University in Central Anatolia Region. The study has lasted 12 weeks. Experimental group has been instructed by questioning problem solving approach while control group has been instructed by traditional problem solving approach. The data have been collected through Basic Mathematics Achievement Test, Mathematical Problem Solving Test and has been analyzed by using multivariate analysis of covariance. The results have revealed that questioning problem solving approach has a statistically significant effect on pre-service elementary school teachers’ basic mathematics achievement and problem solving performance (The effect size has been found as ?2=0.265).

Keywords
Mathematics education, problem solving, questioning problem solving, basic mathematics achievement,

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri