Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEYİCİ ÜNİVERSİTE OLANAKLARI
(UNIVERSITY FACILITIES SUPPORTING PRE-SERVICE TEACHERS’ PROFFESSIONAL DEVELOPMENT )

Yazar : Necla KÖKSAL  Suna Çöğmen  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 35
Sayfa : 85-98
Doi Number : 10.9779/PUJE613


Özet
Araştırmanın amacı Türkiye’nin iki farklı bölgesinde bulunan üniversitede öğrenim gören öğretmen adaylarının üniversitelerindeki öğrenmeyi destekleyici olanaklar ve mesleki gelişimleri ile ilgili görüşlerini incelemektir. Veriler Van Yüzüncü Yıl ve Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğretmen adaylarından toplanmıştır. Nicel veriler “Öğrenmeyi Desteklemede Üniversite Olanakları” başlıklı ölçek ile toplanmıştır. Nitel veriler için odak grup görüşmesi yapılmıştır. Bulgulara göre Pamukkale Üniversitesi öğretmen adaylarının öğrenmeyi destekleyen üniversite olanakları ile ilgili görüşleri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretmen adaylarına göre daha olumlu bulunmuştur. Öğretmen adaylarının mesleki gelişimleri için engel olarak belirttikleri durumlar arasında KPSS’ye hazırlanma, üniversitenin fiziki imkân yetersizlikleri, yetersiz yönlendirme yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen adayı, mesleki gelişim, üniversitedeki olanaklar, öğrenme

Abstract
The purpose of this study is to examine the views of pre-service teachers about their professional development and the facilities supporting learning at their universities. The data was collected from the pre-service teachers attending Pamukkale University and Van Yucuncu Yil University. For quantitative data a total of 134 pre-service teachers filled a questionnaire named “University Facilities Supporting Learning” developed by the researchers. Focus group interview was conducted for the qualitative data. The pre-service teachers indicated the handicaps for professional development such as preparing for the staff selecting exam, lack of facilities at their universities and lack of orientation.

Keywords
Pre-service teacher, professional development, facilities at university, learning

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri