Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖğretmen Adaylarının Zihinlerinde Canlanan Resimdeki Bilim İnsanı
(A Scientist Created in the Picture that Pre-service Teachers have in their Minds )

Yazar : Hülya Çermik    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 33
Sayfa : 139-153
Doi Number : 10.9779/PUJE612


Özet
Bu betimsel çalışmada, öğretmen adaylarının zihinlerinde canlanan resimden hareketle bir bilim insanını nasıl gördükleri açığa çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışma, sınıf öğretmenliği programının son sınıfına kayıtlı toplam 104 gönüllü öğretmen adayından, yarı yapılandırılmış anket aracılığıyla toplanan verilere dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Bulgular, öğretmen adaylarının zihinlerindeki öncelikli bilim insanı isminin Einstein olduğunu göstermektedir. Ayrıca üç başlık altında oluşan, toplam yedi temadan hareketle, öğretmen adaylarının zihnindeki bilim insanı genellikle gözlüklü, üzerinde laboratuar önlüğü olan, uzun, dağınık, beyaz veya kır saçlı, kısa boylu ve yaşlı bir erkektir. Meraklı, araştırmacı ruhlu, sabırlı, eleştirel kişilikli, kararlı ve mantıklı ancak asosyaldir. Deney düzenekleri ve malzemelerin olduğu, bir dizi basılı materyalin bulunduğu, notlar, çizimler ve formüllerin yer aldığı dağınık, loş veya karanlık bir laboratuar ortamında çalışmaktadır. Bulgular, öğretmen adaylarının zihinlerindeki bilim insanının genelde gerçekçi bir temele dayanmadığını göstermektedir. Öğretmen yetiştirme sürecinde aday öğretmenlerin bilim insanına ilişkin gerçekçi düşünceler oluşturmaları için çalışmaların yapılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler
Bilim insanı, sınıf öğretmeni adayı, öğretmen yetiştirme

Abstract
This study aimed to investigate pre-service teachers’ picture of a scientist in their minds. A semi-structured questionnaire was administered to 104 voluntary pre-service teachers who were at their last years in primary education programme. The results showed that the first people came to pre-service teachers’ mind was Einstein as a scientist. The findings were categorized into seven themes within three title indicated that in terms of pre-service teachers’ picture in their minds, the scientist was generally an old and short male who has loose long white or gray hair, and who wore glasses and laboratory coat on. This scientist was curious, patient, determined, logical, research oriented and critical individual, but asocial type. The results showed that this scientist usually worked in a dark or semi-dark and messy laboratories filled with scientific equipments, books, filing cabinets and full of papers with scientific notations and formulae. According to the result, it can be said that the picture of a scientist that pre-service teachers have in their minds does not base on very realistic thinking. It could be suggested that during teacher education period, pre-service teachers could be educated to develop realistic thinking.

Keywords
Scientist, pre-service teacher, teacher education

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri