Menü

Hızlı Erişim & Quick accessCUMHURİYETİN İLK NÜFUS SAYIMINA GÖRE DENİZLİ’NİN NÜFUS YAPISI
(x )

Yazar : Tahir KODAL  x  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2004
Sayı : 15
Sayfa : 62-72
Doi Number :


Özet
döneminde yapılan ilk nüfus sayımına göre, Denizli’nin nüfusu 245.048’dir. Bu nüfusun 202.603’ü köylerde, 42.445’i de şehir merkezlerinde yaşamıştır. Nüfusun bir kilometre kareye en fazla düştüğü yerler; Acıpayam, Tavas ve Denizli olmuştur. Bu nedenle, Denizli merkezi bu ilçelerden daha az nüfus yoğunluğuna sahiptir. Denizli’nin genel nüfus yoğunluğu ise %22’dir. Denizli nüfusunun 110.330’u erkek, 134.718’i kadındır. Bu nedenle Denizli’deki kadınların nüfusu erkeklerden daha fazladır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Denizli çok genç bir nüfusa sahip olmuştur. Bunun için, eğitim-öğretim alanında yeni yatırımlara ve alt yapı hizmetlerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu sayıma göre, Denizli’de dul ve boş kalan kişilerin sayısı 30.969’dur. Denizli’deki okuma-yazama oranı ise %5.5’tir ve Türkiye ortalamasının altındadır. Yurt dışında doğan ve Denizli’de yaşayan nüfusun çoğunluğunu, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Rusya ve Romanya gibi, Osmanlı devleti ile çeşitli sorunlar yaşamış ülkelerde doğanlar ve Anadolu’ya sığınmak zorunda kalanlar oluşturmuştur. Mesleksiz, çalışamaz ve öğrenci durumunda olan, yani tüketici nüfusun oranı çok yüksektir ve %70’tir. Nüfusun en fazla çalıştığı yer ise tarım kolu olmuştur. En fazla konuşulan anadil büyük bir farkla Türkçe olmuştur. Denizli nüfusunda görülen en fazla sakatlık ise topallık olmuştur. Buna da büyük bir çoğunlukla I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’ndaki mücadeleler neden olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Denizli, Cumhuriyet, Nüfus

Abstract
About the detailed population informations of Denizli had been reached firstly the period of Republic. According to the first census which was done ın Republic period, the populatin of Denizli was 245.048. While 202.603 people had lived at villiages, 42.445 people had lived at cities. The most populated places were Acıpayam, Tavas and Denizli. But, the center of Denizli had the least overpopulation among the others. The general overpopulation of Denizli was 22 percent. The 110.330 of Denizli population was man, while the 110.330 of Denizli population was woman. Therefore, the population of womans was more than mans. Denizli had very young population in the first years of Republic. For this reasen, the new investments and substructures were been required in the field of education and instructions. According to this census, the numbers of the divorce were 30.969 in Denizli. The rate of literate in Denizli was 5.5 percent that was less than the average of Turkey. The most of the population was born abroud and lived in Denizli, like in Greece, Bulgaria, Sırbia, Russia and Romania, whic had some problems with Ottoman State, was the biggest rate in Denizli population. The rate of unemployed, unworked and students population, which are known as consumer, was 70 percent of all Denizli’s population. Agriculture was the biggest sector in that population worked in Denizli. The most speaking language was Turkish on a large scale. The most physical disability of population in Denizli was lameness as a result of First World War and İndipendance War.

Keywords
Denizli, Republic, Population

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri