Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖğrencilerimizi gerçekten değerlendiriyor muyuz?
(Are we really assessing our students or just pretending? )

Yazar : Rana Yıldırım  Gülden İlin  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 35
Sayfa : 157-170
Doi Number : 10.9779/PUJE608


Özet
Türkiye’de zorunlu eğitim 4+4+4 şeklinde ifade edilen yeni bir sürece girmesine rağmen, merkezi olarak yapılan İngilizce Seviye Belirleme Sınavı yerini korumuştur. Bu çalışma, söz konusu merkezi sınavın yöntemler, materyaller, görevler, değerlendirme teknikleri, sınıf yönetimi; öğretmenlerin öğrenciler, ebeveynler ve okul yönetimi ile olan ilişkileri üzerindeki etkilerini İngilizce öğretmenlerinin nasıl algıladıklarını araştırmaktadır. Çalışma, ayrıca yeni sistemin mevcut değerlendirme yordamına yansımalarına ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bulgular, İngilizce Seviye Belirleme Sınavının sınıfta kullanılan değerlendirme yöntemleri ile uyumsuz olduğunu ve öğretmenlerin söz konusu sınava yeni eğitim sisteminin nasıl yansıyacağı konusunda fikir sahibi olmadıklarını ortaya koymuştur. Bulgular, ayrıca İlköğretim İngilizce dersi öğretim programının amaçları ile öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarının bu sınavın olumsuz etkisi nedeniyle farklı olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Yabancı dil olarak İngilizce, Dil öğrenen çocuklar, Değerlendirme

Abstract
One of the issues which has remained the same after the introduction of the new educational system so-called 4+4+4 is the central assessment procedure, namely the administration of “English Level Determination Exam” (ELDE). This study attempts to explore how teachers of English view this central exam as an assessment tool regarding its potential impact on methodology, materials, tasks, and assessment techniques, classroom management and teachers’ relationship with students, parents and school administration. The study also aims to investigate teachers’ perceptions related to how the new system will show itself in the current assessment procedure. Findings reveal discrepancy between what is proposed by the National Ministry of Education Curriculum and teachers’ perceptions of their classroom practice, mismatch between the assessment techniques applied in the classroom and ELDE and that the majority of teachers do not have any idea about how the exam will manifest itself in the new education system.

Keywords
English as a Foreign Language, Young language learners, Assessment

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri