Menü

Hızlı Erişim & Quick accessMatematiksel Modellemede GeoGebra Kullanımı: Boy-Ayak Uzunluğu Problemi
(Using GeoGebra in Mathematical Modeling: The Height-Foot Length Problem )

Yazar : Esra BUKOVA GÜZEL  Çağlar Naci Hıdıroğlu, Esra Bukova-Güzel  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 36
Sayfa : 29-44
Doi Number : 10.9779/PUJE607


Özet
Matematiksel modelleme ile teknolojinin entegrasyonu ve modelleme sürecine teknolojinin sağladığı avantajlar günümüzün hızlı gelişen toplumunda daha önemli hale gelmektedir. Teknolojinin matematiksel modelleme sürecini nasıl etkilediği ve daha etkili nasıl kullanılabileceğine ilişkin çalışmalar önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı matematiksel modelleme sürecinde GeoGebra’nın nasıl kullanılacağını örneklemektir. Bu çalışmada, matematiksel modelleme ye uygun olarak tasarlanan bir problemin çözüm sürecinde GeoGebra’dan yararlanılmış ve GeoGebra’nın süreçteki kullanım amaçları açıklanmıştır. Araştırmacılar tarafından tasarlanmış Boy-Ayak Uzunluğu probleminin çözümü, bilişsel modelleme süreci dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma ile öğretmenlerin matematiksel modelleme ile GeoGebra’yı derslerinde nasıl kullanabilecekleri örneklenmeye çalışılmıştır. GeoGebra’nın modelleme becerilerinin ortaya çıkarılmasında ve geliştirilmesinde katkı sağlayacağı ve işlemler içinde kaybolmayı önleyerek daha fazla kavramsal ve matematiksel düşüncenin ortaya çıkarılmasını sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
matematiksel modelleme, GeoGebra, teknoloji destekli matematik eğitimi, bilişsel modelleme, deneysel modelleme.

Abstract
The integration of mathematical modeling with technology and the advantages of technology to modeling process have become more important in today's fast-growing society. The studies about how the technology affects the mathematical modeling process and how to use the technology more effectively are of importance. The purpose of this study is to illustrate how to use GeoGebra in the process of mathematical modeling. In this study, GeoGebra was used in solution process of a problem designed in accordance with mathematical modeling and the intended uses of GeoGebra were described in the modeling process. The solution of the Height-Foot Length Problem designed by the researchers was carried out taking into account the cognitive modeling process. With this study, it was exemplified how the mathematics teachers will be able to use the mathematical modeling and the GeoGebra in their lessons. It is thought that GeoGebra will contribute to the uncovering and the development of modeling skills and will be provided more conceptual and mathematical thinking by preventing losing in procedures.

Keywords
mathematical modeling, GeoGebra, technology-aided mathematics education, cognitive modeling, experim

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri