Menü

Hızlı Erişim & Quick accessTürk Denizcilik Tarihi İle İlgili Romanlarda Turgut Reis İmajı
(Turgut Reis Image in the Novels Related to Turkish Naval History )

Yazar : özgür AKTAŞ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 34
Sayfa : 157-167
Doi Number : 10.9779/PUJE602


Özet
Osmanlı Devleti, 16. yüzyılda karalarda olduğu gibi denizlerde de altın çağını yaşamıştır. Osmanlı Denizcileri Cezayir, Libya ve Tunus başta İspanyollar olmak üzere Haçlı kuvvetleriyle çetin mücadeleler yapmış ve bu bölgeleri Osmanlı Devleti’ne bağlamıştır. Bu denizciler arasında en önemli isimlerden birisi ise Turgut Reis’tir. 16. yüzyılda hem Türkler hem de Avrupalılar Turgut Reis’in çok büyük bir denizci olduğunu kabul etmiştir. Yaşamını denizlere adayan Turgut Reis’in hayatı Malta kuşatmasında sona ermiştir. Mezarı vasiyeti üzerine beylerbeyi olduğu Trablusgarp’a yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı Türk denizcilik tarihinde derin izler bırakan bu büyük denizcinin tarihi romanlarda nasıl anlatıldığını ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler
Turgut Reis, Korsan, Türk Denizcilik Tarihi, Tarihi Roman, Tarih Eğitimi.

Abstract
The Ottoman Empire had its golden age in the sixteenth century in the seas as well as on land. Ottoman sailors fought against Christian crusaders with the Spanish in Algeria, Libya and Tunisia, and made these places a part of the Empire. Among these sailors was one of the most important names, Turgut Reis. Both Turks and Europeans regarded Turgut Reis as a great sailor in the sixteenth century. Dedicating his life to seas, Turgut Reis died in the siege of Malta. Upon his will, his grave was built in Tripoli, where he was once a governor. The purpose of the current study was to determine how this great sailor who had profound remarks in the history of Turkish Navy.

Keywords
Turgut Reis, Corsario, Turkish Naval History, Historical Novel, History Education.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri