Menü

Hızlı Erişim & Quick accessYapılandırmacı ve Geleneksel Öğrenme Ortamlarının Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançları Üzerine Etkisi
(The Effect of Constructivist and Traditional Learning Environment on Student Teachers’ Educational Beliefs )

Yazar : Sibel Duru    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 36
Sayfa : 15-28
Doi Number : 10.9779/PUJE599


Özet
Bu araştırmanın amacı yapılandırmacı ve geleneksel öğrenme ortamlarının üniversite birinci sınıf öğretmen adaylarının öğrenme-öğretme inançları üzerine etkisini araştırmaktır. Araştırmaya Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde birinci yarıyılda Eğitim Bilimine Giriş dersini alan ve farklı alanlarda öğrenim gören toplam 130 öğrenci katılmıştır. Araştırma için öntest-sontest yarı deneysel araştırma deseni kullanılmıştır. Geleneksel öğretim stratejilerinin kullanıldığı sınıflar kontrol grubu ve yapılandırmacı stratejilerin kullanıldığı sınıflar ise deney grubu olarak belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak Öğretmen İnançları Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular geleneksel öğrenme ortamlarının öğretmen adaylarının geleneksel ve yapılandırmacı inançları üzerinde bir etkisinin bulunmadığını, yapılandırmacı öğrenme ortamının öğrencilerin geleneksel inançları üzerinde etkisi olduğunu göstermiştir. Araştırmada elde edilen bulgular eğitimciler açısından tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Yapılandırmacılık, geleneksel eğitim, öğretmen inançları, öğrenme ortamı, öğretmen adayları

Abstract
The aim of this study is to investigate the effect of constructivist and traditional learning environments on student teachers’ learning and teaching beliefs. One hundred thirty student teachers who had taken Introduction to Educational Science course participated in this study at the first semester of their teacher educational program. The study employs quasi-experimental pre-post test with a control group research design. The control group is designated for classes in which traditional teaching strategies are performed, and the treatment group is designated for classes in which constructivist teaching practices are performed. Teacher Belief Survey was used to collect data. The findings show that traditional learning environment did not have any effect on student teachers’ both traditional and constructivist beliefs; while constructivist learning environment had an effect on student teachers’ traditional beliefs. Discussion of the findings, implications and limitation of the study are presented.

Keywords
Constructivism, Traditional education, teacher beliefs, learning environment, Student teachers

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri