Menü

Hızlı Erişim & Quick access2004 Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Öğretim Programı ve Tarih Bilinci
(2004 7th Grade Social Studies Curriculum and Historical Consciousness )

Yazar : Zafer Çakmak  Birol Bulut  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 34
Sayfa : 147-156
Doi Number : 10.9779/PUJE589


Özet
İnsanları ve yaşamlarını konu alan Sosyal bilgiler, bireyin kendisini ve diğerlerini daha iyi tanıma ve kişilerin gereksinimleri ile toplumun beklentileri arasındaki dengeyi sağlamada insanlara gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırma açısından yardımcı olur. Sosyal bilgilerin, bireyin sosyalleşmesinde yararlandığı ve kendi açısından da vazgeçilmezi olan tarih ise birey ve toplum açısında ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü insan; içinde doğduğu toplumun kültürel değerlerini öğrenebilmesi, kendine has beceriler edinebilmesi ve kendi bilincine ulaşmış bir birey haline gelebilmesi kısacası toplumsallaşabilmesi ancak toplumu tanımasıyla gerçekleşir ki bu da ancak tarih ile mümkündür. “Tarihin bilincine varmak, insan olmanın ne demek olduğunu anlamakla eş değer” olarak ifade edildiği gibi, yine bireyin dünü anlayıp, bilgi ve deneyimlerin katkısıyla bugünü yaşaması ve yarına güvenle hazırlanması bunun yanı sıra toplumun etkin ve faydalı bir mensubu haline gelmesi bu bilince varmakla mümkündür. Bu araştırma 7. Sınıf sosyal bilgiler öğretim programında yer alan konuların tarih bilinci oluşturmada etkililiğini öğretmen görüşleri doğrultusunda ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmadan elde edilen sonuç ise 7. Sınıf Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan konuların, mevcut haliyle tarih bilinci oluşturmada önemli ölçüde etkili olduğudur.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, Tarih, Tarih Bilinci, Tarih Öğretimi.

Abstract
Social studies; which takes people and their life as a subject to itself helps to people to recognise theirself and others and also intends to give sufficient information to balance individual needs and social ecpectations. In Social studies history carries a special importance for individual and society in the name of socialization of individual. Because human; must learn values of his/her own social culture, must build his/her own consciousness, in a phrase for socialization of individual and knowing the society history is the only way for it. "Having historical consciousness is equal with knowing what is the being human" which helps to understand yesterday, fulfill today with experiences and being prepared for tomorrow, this is also only way being conscious and being active member of society. This investigation intends to show importance of historical consciousness with blending it with the subjects within social sciences and their teaching among the Social studies of 7th grade. Results we got from the investigation of subjects of 7th grade Social studies curriculum shows that is has great efficiency through historical consciousness with its current status.

Keywords
Social Studies, Historical Consciousness, History Curriculum

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri