Menü

Hızlı Erişim & Quick accessİlköğretim Öğrencilerinin Bitkilere Yönelik Tutumları
(Primary School Students’ Attitudes toward Plants )

Yazar : Murat Özel  Ahmet Sürücü, Kadir Bilen  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 34
Sayfa : 119-132
Doi Number : 10.9779/PUJE588


Özet
Bu çalışmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin bitkilere yönelik tutumlarını incelemektir. Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından Türkçeye uyarlanan Bitki Tutum Anketi kullanılmıştır. Anket 777 ilköğretim altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Elde edilen analiz sonuçları öğrencilerin bitki tutum anketinin önem boyutuna yüksek tutumlar gösterirlerken, en düşük tutumlar ise şehir ağaçları boyutu için gösterildiğini ortaya çıkarmıştır. Cinsiyet ile tutumlar arasında önem ve ilgi boyutlarında anlamlı bir fark bulunurken (p<.05), şehir ve kullanım boyutlarında herhangi bir fark olmadığı (p>.05) tespit edilmiştir. Fark olan boyutlarda kız öğrencilerin puanları yüksek bulunmuştur. Sonuçlar aynı zamanda, yedinci sınıf öğrencilerinin tutum puanlarının altıncı ve sekizinci sınıf öğrencilerine göre daha yüksek tutum puanlarına sahip oldukları bulunmuştur. Sonuçlar ayrıca kızların bitkilere karşı erkeklere oranla daha olumlu tutuma sahip olduklarını göstermiştir. Elde edilen bulgular ışığında, bitkilerin fen öğretiminde kullanılmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
bitkiler, tutum, fen eğitimi, ilköğretim öğrencileri

Abstract
The purpose of this study was to investigate primary school students’ attitudes toward plants. Plan Attitude Questionnaire which was adapted by researchers into Turkish was utilized to collect data. The questionnaire was administered to a group of 777 primary sixth, seventh, and eighth students. Results obtained from the study revealed that students had higher attitudes for importance dimension of the questionnaire, while they had lower attitudes for urban trees dimension. It was found that, between gender and attitudes, while there was a significant difference for importance and interest dimensions, there was no any significant difference for urban trees and utilization dimensions. It was also found that girls’ attitude scores were higher than those of boys. Results also revealed that seventh grade students had higher attitude scores than sixth and eighth grade. In light of findings obtained, educational implications for using plants in science teaching are made.

Keywords
plants, attitude, science education, primary students

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri