Menü

Hızlı Erişim & Quick accessİlköğretim Programlarının Yurttaş Profili
(Citizen Profile in Primary School Curriculum )

Yazar : Metin Elkatmış  Metin Elkatmış  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 36
Sayfa : 01-13
Doi Number : 10.9779/PUJE587


Özet
Büyük bir değişim ve dönüşüm projesinin adı olan cumhuriyet, yurttaşlarını belirlenen yeni hedefler doğrultusunda yetiştirmeyi birincil amaç edinmiştir. Belirlenen yeni değerlerin tüm topluma mal edilmesi düzenli, devamlı ve tutarlı bir eğitimi gerektirir. Bu da elbette eğitim ve onun temel taşlarından olan programlarla mümkündür. En genel anlamda eğitim programları, okul içinde ve dışında gerçekleşecek eğitsel amaçlı etkinliklerin sistematik bir biçimde planlanmasını içerir. Bu çalışmada sosyal, siyasal ve ekonomik açıdan karmaşık hale gelmiş bir dünyada inisiyatif sahibi, demokrat ve etkin bireylerden kurulu bir ulus inşa etmeyi amaç edinen genç Cumhuriyetin ilköğretim programlarında, bu yolu nasıl aldığına ilişkin bir perspektif tutmak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda veriler belgesel tarama modeliyle elde edilmiştir. Özetle cumhuriyetin ilk yıllarında milliyetçi, laik birey, çok partili dönemle demokratik kimlikli birey, 1980’li yıllarda pragmatist uslu birey gibi topluma uyum ve faydayı amaç edinen yerel ölçekli bir yurttaşlık formasyonu hakimken 2005 programlarında evrensel dünya vatandaşı yetiştirmek en belirgin ve yeni amaç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Eğitim, İlköğretim Programı, Yurttaşlık, Demokrasi, İnsan Hakları.

Abstract
Turkish Republic, which is the name of a big change and transformation project, aims to educate the citizens in line with the new targets. To adopt these specified new values in society, we need regular, continuous, consistent training. It can be possible with education and its curriculum. In general sense, education curriculums include a systematic plans about both inside and outside educational activities. The purpose of the study is to keep a perspective about how Turkish Republic covers to build a nation with democratic and active individuals with its curriculums. In this direction the data were obtained from documentary reviewing. To sum up; in the early years of the Turkish Republic's nationalist and secular individuals; in the years of multi- party era democratic individual, and in the 1980s pragmatic individuals such to integrate the society were the profile of the citizens. After 2005 curriculums, the most obvious and new goals are to train universal citizens of the world.

Keywords
Education, Primary Curriculum, Citizenship, Democracy, Human Rights

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri