Menü

Hızlı Erişim & Quick accessSınıf Öğretmeni Adaylarının Geometri Hazırbulunuşlukları, Düşünme Düzeyleri, Geometriye Karşı Özyeterlikleri ve Tutumları
(Preservice Elementary Teachers’ Geometry Readiness, Thinking Levels, Self Efficacy and Attitudes towards Geometry )

Yazar : Asuman Duatepe Paksu    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 33
Sayfa : 203-218
Doi Number : 10.9779/PUJE585


Özet
Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının ilköğretim matematik dersi programı geometriği içeriği konusundaki hazırbulunuşluklarını, geometri özyeterlikleri, geometriye yönelik tutumlarını ve geometri düşünme düzeylerini belirlemektir. Çalışma kapsamında Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerinde yer alan değişik üniversitelerdeki son sınıfta okumakta olan sınıf öğretmeni adaylarına ulaşılmıştır. Bu amaçla belirlenen 19 üniversiteden toplam 1730 öğretmen adayından veri toplanmıştır. Veriler öğretmen adaylarının geometriye yönelik hazırbulunuşluklarının ve geometrik düşünme düzeylerinin düşük olduğunu göstermiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının geometriye yönelik özyeterlikleri ve geometriye yönelik tutumları orta düzeydedir. Kadın öğretmen adayları çember, düzlem ve geometrik cisimler alt öğrenme alanlarında ve geometri hazırbulunuşluk testinin genelinde erkek öğretmen adaylarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha başarılıdırlar.

Anahtar Kelimeler
sınıf öğretmeni adayı, matematik dersi öğretim programı, geometri, hazırbulunuşluk, geometri düşünme düzeyi, özyeterlik, tutum

Abstract
The aim of this study is to investigate preservice elementary teachers geometry readiness, geometry self efficacy, attitude towards geometry and geometric thinking level. Data of the study collected on 1730 senior preservice teachers from 19 universities in each region of Turkey. Findings showed that geometry readiness of preservice teachers was weak and their geometric thinking level was low. Their geometry self efficacy and attitude toward geometry were medium level. Female preservice elementary teachers were statistically got higher scores than male on circle, plane, solids and overall score of the test.

Keywords
preservice elementary school teacher, elementary mathematic curriculum, geometry, readiness, geometr

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri