Menü

Hızlı Erişim & Quick accessTürkiye’de Eğitim Denetmenlerinin Profili
(The Profile of Education Supervisors in Turkey )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 33
Sayfa : 119-138
Doi Number : 10.9779/PUJE583


Özet
Bu araştırmanın amacı, müfettişlerin demografik ve sosyo-ekonomik özelliklerini, yaşam ve tüketim alışkanlıklarını, akademik niteliklerini ortaya koymak; toplumsal, ekonomik, siyasal ve mesleksel konulardaki görüşlerini belirlemektir. Araştırma tarama modelindedir. Çalışmanın örneklemini 651 denetmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak 39 sorudan oluşan bir anket kullanılmıştır. Denetmenler, çoğunlukla Türk Halk Müziği dinlemektedirler. En çok okudukları kitap türü, romandır. Yıllık izinlerini daha çok deniz kenarında geçirmektedirler. Yabancı dillerinin iyi düzeyde olmadığını belirtmektedirler. Araştırmaya katılanların çoğunluğu eğitim işkolundaki bir dernek ya da sendikaya üyedir. Tamamına yakını ücretleri yeterli bulmadıklarını, daha iyi bir ücret karşılığında başka bir kuruma geçebileceklerini, çocuklarının müfettişlik mesleğini seçmesini istemediğini belirtmektedirler.

Anahtar Kelimeler
Eğitim denetmeni, denetmen profili, denetim

Abstract
The purpose of this research is to demonstrate supervisors’ demographic, socio and economic characteristics, their life styles and expenses, and their professional features and also to identify supervisors’ opinions of social, economic, political, and professional issues. This is a survey. The sample of this study included 651 supervisor. As a means of data collection was used the questionnaire included 39 questions. Supervisors mostly listened to Turkish folk music. They rather preferred reading novels. Supervisors spent their summer holidays on seaside report areas, and they didn’t have good knowledge of a foreign language. The majority of the participants were a member of any association or union in education. The majority of the participants also reported that they did not find their salaries sufficient enough but they could work in any other institution with a higher salary. Moreover, they expressed that they did not want their children to become supervisors.

Keywords
Education supervisor, supervisor profile, supervision

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri