Menü

Hızlı Erişim & Quick accessLeonardo Projelerinin Teknik Alanlardaki Eğitime Katkısı
(Contribution of Leonardo Projects to Education in Technical Fields )

Yazar : Selçuk Toprak  A. Cem Koc  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 33
Sayfa : 73-91
Doi Number : 10.9779/PUJE577


Özet
1995 yılındaki başlangıcından beri Leonardo da Vinci programı mühendislik ve mesleki eğitime önemli katkılarda bulunmuştur. Bu çalışma yazarların 2006 ve 2012 yılları arasında yer aldıkları ağırlıklı olarak mühendislik uygulamalarını içeren farklı teknik alanlardaki dört Leonardo projesini tanımlar. Projelerin ortak özelliği, Öğrenme Yönetim Sistemi ve Öğrenme İçeriği Yönetim Sistemi gibi sistemler ile e-öğrenme platformlarının beraber kullanımıdır. Proje ürünleri uluslararası ortaklıkla üretilmiş ve dolayısıyla çoğu Avrupa ülkesindeki hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılamıştır. WASTE-TRAIN be PROWAT projelerinin eğitim malzemeleri karma eğitime uygun olarak tasarlanmıştır. ACES projesinin eğitim malzemeleri ise yalnızca uzaktan eğitime uygun olarak tasarlanmıştır. PM4WAT projesinin eğitim malzemeleri ise ağırlıklı olarak uzaktan eğitime uygundur. Ancak simülatör eğitimi yüz yüze konseptine uygun olarak tasarlanmıştır. Her bir projenin bir parçası olarak, kullanıcı grupları ve uzmanlardan eğitim malzemeleri ve eğitim yöntemi hakkında değerlendirme ve geri bildirim almak üzere deneme eğitimi yapılmıştır. Burada Türk katılımcıların cevapları sunulacak ve tartışılacaktır. Sonuçlar katılımcıların özellikle karma eğitim yaklaşımına ilgili olduklarını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Leonardo da Vinci Projeleri, WASTE-TRAIN, PROWAT, ACES, PM4WAT

Abstract
Since its beginning from 1995, Leonardo da Vinci programme has contributed significantly to engineering and vocational education. This paper describes four Leonardo projects which authors involved between 2006 and 2012 in different technical fields with primarily engineering applications. The common feature of these projects is the use of e-learning platforms that integrate the functions of systems such as LMS (Learning Management System) and LCMS (Learning Content Management System). The project products were produced by international partnerships, and hence satisfied the needs of target groups in many European countries. The WASTE-TRAIN and PROWAT project’s training materials were designed as blended learning. ACES project’s training materials were designed only for e-learning. PM4WAT project’s training materials are primarily designed for e-learning. However, the simulator training in PM4WAT was performed with face to face concept. As part of each project a pilot testing were performed in order to get an evaluation and feedback of the user groups and experts about the training materials and the training approach. The response of Turkish participants were presented and discussed here. The results showed that participants are interested in especially about blended learning approach.

Keywords
Leonardo da Vinci Projects, WASTE-TRAIN, PROWAT, ACES, PM4WAT

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri