Menü

Hızlı Erişim & Quick accessOkul Öncesi Çocuklarda Sosyal Becerilerin Desteklenmesi Konusunda Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Belirlenmesi
(Determining The Views of Teachers and Parents on Supporting Social Skills at Preschoolers )

Yazar : Şehnaz Ceylan  diğer (Arzu Özyürek)  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 35
Sayfa : 99-114
Doi Number : 10.9779/PUJE575


Özet
Sosyal beceriler, yaşamın ilk yıllarından başlayarak desteklenmesi gereken bir beceridir. TÜBİTAK destekli “Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi-OSBEP” kapsamında yapılan bu çalışmada, okul öncesi öğretmenleri ve okul öncesi yaş grubu çocuğa sahip ailelerin çocuklarda sosyal becerilerin desteklenmesi konusundaki görüşlerini değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu amaçla, nitel araştırma yöntemlerinden Odak (Focus) grup görüşmesi tekniği kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan yedi öğretmen ve bu okullara devam eden dört-altı yaş grubu çocuğa sahip sekiz veli/anne oluşturmuştur. Görüşmeler öğretmen ve velilerle 60’ar dakikalık iki ayrı oturumda gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, yapılan odak grup görüşmeleri verilerinden yararlanılarak kapsamlı bir ihtiyaç analizi çalışması gerçekleştirilmesi, böylece okul öncesi öğretmenleri ve velilerinin sosyal beceriler konusundaki gereksinimlerinin ortaya konması gerektiği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal gelişim, sosyal beceriler, okul öncesi dönem

Abstract
Social skills is the ones that should be supported starting from the very early years of life. In the current study that was carried out with the support of TUBİTAK as “The Project of Support for the Preschool Social Skills – OSBEP”, it was aimed to obtain the views of preschool teachers and families with a child at the age of preschool education on supporting social skills at children. In this purpose, Focus group interview technique, which is one of the descriptive methods, was used in the study. Working group comprised of seven teachers teaching at preschool education schools acting under Karabük Provincial Directorate of National Education and eight mothers with a child at the age group of four-six attending these schools. The interviews were carried out as two sessions of 60 minutes each with teachers and mothers. In results, it is likely to say that it is necessary to carry out a detailed study of need analysis benefitting from the data obtained from the focus group interviews, so determining the needs of preschool teachers and parents in terms of social skills.

Keywords
Social skills, preschool period, focus group interview.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri