Menü

Hızlı Erişim & Quick accessİlköğretim Okulu Yöneticilerinin Okullarında Eğitim Öğretim Durumu ile ilgili Eksikliklerin Giderilmesinde İzledikleri Stratejiler
(The Strategies Adopted by the Primary School Administrators in Removing the Deficiencies Related to the Education Training State of the Schools )

Yazar : Gökhan KAHVECİ  Zülfü DEMİRTAŞ, Gökhan KAHVECİ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 37
Sayfa : 36-49
Doi Number : 10.9779/PUJE569


Özet
Bu araştırma, ilköğretim okulu yöneticilerinin denetim tebliğinde yer verilen “eğitim ve öğretim durumu” başlığı altında yer alan önerileri yerine getirmede izledikleri stratejileri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak dokuz okul müdürü ve 28 müdür yardımcısı olmak üzere toplam 37 okul yöneticisi katılmıştır. Araştırmada yapılandırılmamış görüşme formu kullanılmış olup katılımcılara “Okulun eğitim-öğretim durumunu düzenleme konusunda yapılan önerileri yerine getirmede ne gibi stratejiler izlersiniz?” sorusu yöneltilmiştir. Elde edilen veriler nitel teknikler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, ilköğretim okulu yöneticilerinin okulun eğitim öğretim durumu ile ilgili eksiklikleri gidermede (1) Katılım ve İşbirliği, (2) Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler, (3) Mevzuata Uygunluk ve (4) Rehberlik Hizmetleri olmak üzere dört temel strateji izledikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Denetim, Eğitim ve Öğretim, İlköğretim, Okul, Strateji

Abstract
This study aimed to define the strategies adopted by primary school principals in order to carry out the recommendations under the “education state” title in inspection notification. 37 administrators have voluntarily participated in the study as 9 of them are school principals and 28 of them are assistant principals Unstructured interview form is used in the study and “What kind of strategies do you pursue to carry out the recommendations made for arranging education-training state of your school?” question is directed at participants. Data are analyzed through qualitative techniques such as content analysis. According to the findings of the study primary school administrators adopted four main strategies in order to remove deficiencies in the education state of their schools as: (1) Attendance and cooperation (2) Social, cultural and sportive activities (3) Convenience with the regulations (4) Guidance services.

Keywords
Inspection, Education and Training, Primary, School, Strategy

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri