Menü

Hızlı Erişim & Quick accessTÜRKİYE’NİN DEMOKRASİ EĞİTİMİNDE NETAMELİ BİR KONU: SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA MİLİTARİZM
(A SINISTER ISSUE ON DEMOCRACY EDUCATION IN TURKEY: MILITARISM IN THE TEXTBOOKS OF SOCIAL SCIENCES )

Yazar : Süleyman İNAN  -  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 33
Sayfa : 31-38
Doi Number : 10.9779/PUJE561


Özet
Demokrasi, asker-sivil ilişkilerinde siyasi otoriteye bağlılığı önemseyen; buna karşılık katı hiyerarşik düzene sorgusuz itaat, görevi kutsallaştırmak gibi değerleri çağrıştıran militarizmi gerileten bir siyasi sistem olarak kabul edilir. Türkiye’de, Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren klasik tarih öğretiminde örtük bir şekilde kısaca “Türkler, asker milletir” anlayışı öne çıkartılır. Okullu tüm öğrencilerin dağarcığına yerleşen bu yargı/anlayış, demokrasiyi daha iyi anlama/özümseme konusunda bazı düşünsel sorunlar içerir. Bu çalışma örgün eğitimin ilk iki kademesinde okutulan “Sosyal Bilgiler” dersi kitaplarını temel malzeme olarak ele almakta ve bu kitaplardaki yazılı ve görsel örneklerdeki (cümle, ifade, belge-fotoğraf, kutu yazı, anekdot vb.) sorunlu unsurları, çizdiğimiz çerçeve içinde metin ve içerik analizi yöntemiyle belirlemeyi hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, Ders kitapları, militarizm

Abstract
Democracy is considered as a political system which pays attention to the loyalty to the political authority in the military-civil relationships, and which decreases the power of militarism which has values sanctifying the duty , and which also expects absolute obedience without interrogating to the strict hierarchical order. Traditionally, in teaching history in Turkey, the understanding that “Turks are a military nation” has implicitly been highlighted since the first years of the Republic. This understanding stored in the schemata of all students attending schools leads to some intellectual problems in terms of understanding/internalization of democracy better. This study investigates the basic materials and the text books used in social sciences courses in the first two stages (primary and secondary) of formal education. Through content analysis and the framework we have identified, it aims at diagnosing the problematic elements (such as statements, expressions, documents-photographs, speech balloons, anecdotes and so on) in texts and visual materials in the text books.

Keywords
Social Studies, Text books, militarism

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri