Menü

Hızlı Erişim & Quick accessYÜKSEK ÖĞRENİM DERSLERİNDE WEB DESTEĞİNİN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ
(x )

Yazar : Zuhal Tanrıkulu  x  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2004
Sayı : 15
Sayfa : 1-17
Doi Number :


Özet
Günümüzde klasik eğitim yöntemiyle eğitim ve öğretim yapılan birçok yüksek öğretim kurumunda verilen derslere koşut olarak derslerin web desteği de sağlanmaktadır. Sağlanan bu web desteğinin içeriği çoğunlukla dersi veren öğretim elemanları tarafından hazırlanmaktadır. Bir bölüm öğretim elemanı sadece duyuru amaçlı web ortamını kullanırken, diğer bir bölümü ders notları, faydalı bağlantılar, vb. gibi dersin konularına ilişkin bilgileri web sayfasından erişime açabilmekte ve bazen de bütün bu durumlar bir arada olabilmektedir. Bu araştırmanın amacı, yüksek öğrenim öğrencilerinin web sayfalarıyla ilgili değerlendirmelerinden hareketle web desteğinden en yüksek faydayı sağlayabilmek ve böylece teknoloji kullanımının örgün eğitime katkısını arttırabilmektir.

Anahtar Kelimeler
E-öğrenim, uzaktan eğitim, web-destekli eğitim

Abstract
Today, web support is provided besides courses at a lot of higher education institutes which use classical education methods. Content of this web support is generally determined by instructors giving courses. Though some instructors use web pages for only notification purposes, others have information on subjects of courses like course texts, beneficial links, etc. by using web pages, and sometimes all these situations can be together. The purpose of this research is to have the highest benefit from web support by taking into consideration opinions of higher education students on web pages, and so to increase contribution of technology usage to education.

Keywords
Distance education, e-learning, web-based education

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri