Menü

Hızlı Erişim & Quick accessYENİ BİR BAKIŞ: EĞİTİMDE TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI
(A NEW VIEW: TECHNOLOGY LITERACY IN EDUCATION )

Yazar : Ahmet BACANAK  Orhan KARAMUSTAFAOĞLU,Sacit KÖSE  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2003
Sayı : 14
Sayfa : 191-196
Doi Number :


Özet
Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda gelişen teknolojinin, toplumu oluşturan bireyler tarafından anlaşılması gerekmektedir. Teknoloji okuryazarı olan bir birey, toplumla olan ilişkilerini kolaylıkla anlayabilir. Bu bağlamda, ilerlemenin önemli bir boyutunu oluşturan eğitim alanında, ilköğretimden yükseköğretime kadar her seviyedeki ‘teknoloji eğitimi’ çağın gereklerine uygun olarak yeniden düzenlenip öğretim programlarında daha ağırlıklı olarak yer almalıdır. Bu teorik çalışmanın amacı, teknoloji okuryazarlık kavramı ile birlikte teknoloji okuryazar bireylerin özelliklerini açıklamak ve bu bireylerin yetiştirilmesine yönelik önerilerde bulunmaktır.

Anahtar Kelimeler
Teknoloji Okuryazarlığı, Teknoloji Eğitimi

Abstract
Parallel to communities’ necessity, developing technology must be realised by the people in the society. Technologically literate can easily understand relationships with the society. In education area, ‘Technology Education’ in all levels from primary to high education, must be reorganised appropriate to the need of the era and taken part on a large scale in instruction curricula. The purpose of this theoretical study is to explain characteristics of technology literate in accordance with concept of technology literacy, and to make some recommendations on the developing of those technologically literate.

Keywords
Technology Literacy, Technology Education

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri