Menü

Hızlı Erişim & Quick accessİngilizce Hazırlık Öğrencilerinin ve İngilizce Okutmanlarının İletişimsel Konuşma Sınavına İlişkin Tutum Ve Algıları
(Attitudes and Perceptions of the students and Instructors Towards Testing Speaking Communicatively )

Yazar : Turan Paker  Devrim HÖL  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 32
Sayfa : 13-24
Doi Number : 10.9779/PUJE544


Özet
Bu çalışmanın amacı İngilizce hazırlık sınıfı öğrencilerinin konuşma sınavına yönelik, sınav öncesi, sınav esnası ve sınav sonrasındaki deneyimlerini, tutum ve algılarını belirlemek, ayrıca okutmanların sınav sırasında kullanılan sınav ölçeği, materyaller ve konuşma sınavı süreci hakkındaki algılarını ortaya çıkarmaktır. Katılımcılar hazırlık sınıflarında öğrenim görmekte olan orta-alt ve orta düzey olmak üzere 2 seviye grubundan toplam 210 öğrenci ve onların derslerine giren ve sınav yapan 32 İngilizce okutmanıdır. Veriler konuşma sınavı sonrası öğrencilere ve öğretim elemanlarına uygulanan sormacalar yoluyla elde edilmiş ve betimsel olarak analiz edilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun daha önce herhangi bir konuşma sınavı deneyimi yoktur. Bu tür bir deneyimlerinin bulunmayışı onların konuşma sınavına yönelik kaygı düzeylerini artırdığı saptanmıştır. Sınavın bölümleri ve içeriği hakkında önceden bilgi sahibi olmalarına rağmen, bu bilgilendirme onların kaygı düzeylerinin azalmasına herhangi bir katkı sağlamamıştır. Konuşma sınavı, diğer beceri sınavlarıyla karşılaştırıldığında en zor sınav olarak görülmektedir. Öğrenciler ayrıca sınav sırasında anlatmak istediklerini tam olarak ifade edemediklerini ve bu nedenle derslerde daha çok konuşma pratiğine ihtiyaç duyduklarını ifade etmişlerdir. Diğer yandan, öğretim elemanları konuşma sınavının uygulaması en zor sınav olduğunu ve sınav sırasında kullanılan ölçeğin yeterli olduğunu belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Konuşma sınavı, tutum, yeterlik sınavı, konuşma becerisi, yabancı dil olarak İngilizce öğretimi

Abstract
This study aims to explore the attitudes and perceptions of the students and instructors towards the speaking test at a School of Foreign Languages. For this purpose, the data were collected through questionnaires delivered to two groups of participants. First group was composed of 210 students who were asked to assess their perceptions and attitudes about the speaking test as pre-, while and post-tests. Second group was composed of 32 instructors who were given a questionnaire to find out their attitudes perceptions towards the rating scale, the materials, and the procedure followed during the test and the assessment period. The students were in two levels ranging from pre-intermediate to intermediate in the preparatory program from different faculties. Our data revealed that most of the students had no experience of any speaking test before, and therefore, they had higher anxiety during the test. Among the students, speaking test was regarded as the most difficult test when compared to the testing of other language skills. Students pointed out that they could not express themselves adequately during the test, and claimed that they needed to have more oral practice in the classroom. On the other hand, the instructors emphasized that speaking test was the most difficult one to apply and assess, however, the scale and rubrics were adequate enough to assess the students’ oral performance.

Keywords
Speaking test, attitudes, proficiency exam, speaking skill, English as a foreign language

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri