Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÜniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı Düzeyine Göre Kimlik Statüleri ile Başarı Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Relationship Between Identity Statuses and Goal Orientations Based on University Students’ Self Esteem Levels )

Yazar : Sevgi Özgüngör  -  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 35
Sayfa : 33-46
Doi Number : 10.9779/PUJE543


Özet
Bu çalışmanın temel amacı üniversite öğrencilerinin kimlik statülerinin başarı yönelimlerini yordama düzeyinin belirlenmesi ve bu düzeyin düşük ve yüksek benlik saygısına sahip öğrenciler için değişip değişmediğinin incelenmesiydi. Bu amaçla veriler Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesine devam etmekte olan 216 kız ve 98 erkek olmak üzere toplam 314 öğrenciden Genişletilmiş Objektif Ego Kimlik Statüleri Ölçeği, Başarı Yönelimi Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği aracılığıyla elde edilmiştir. Bulgular öğrenme yönelimini dağınıklık ve ipotekli statülerinin olumsuz yönde, başarı statüsünün ise olumlu yönde, performans kaçınma yönelimini ipotekli statünün olumlu yönde, benlik saygısının olumsuz yönde, performans yaklaşma yönelimini ise ipotekli statünün olumlu yönde yordadığını göstermiştir. Ayrıca analizler, kimlik statüleri ile başarı yönelimleri arasındaki ilişkilerin benlik saygısı düzeyine göre değiştiğini, dağınıklık statüsünün olumsuz etkilerinin benlik saygısı yüksek öğrencilerde daha düşük olduğunu ortaya koymuştur. Benzer şekilde, moratoryum ve başarı statülerinin olumlu özellikleri sadece benlik saygısı yüksek öğrencilerde gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Ego kimlik statüsü, başarı yönelimleri, benlik saygısı.

Abstract
The purpose of this study was to determine the value of identity status in predicting university students’ goal orientations and to determine if the predictive value of goal orientations differs based on self-esteem levels. A total of 314 students (216 female and 98 male) attending to Pamukkale University, Department of Education were administered Extended Measure of Identity Status, Goal Orientation and Self Esteem Scales. Results indicated that learning goals were predicted positively by achievement status and negatively by diffusion and foreclosure status. Performance avoidance was positively predicted by foreclosure status and negatively predicted by self-esteem. Performance approach was predicted by foreclosure status. In addition, the predictive values of goal orientations differed based on self-esteem levels of the students in that the negative link between diffusion and learning orientation was more evidenced for low self-esteem students and moratorium and achievement status were linked to performance goals only for high self-esteem students.

Keywords
Ego identity status, goal orientations, self-esteem.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri