Menü

Hızlı Erişim & Quick accessİlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Mesleğe Hazır Bulunuşlukları
(Preservice Elementary Mathematics Teachers’ Preparedness for the Teaching Profession )

Yazar : Deniz Mehmetlioğlu  Çiğdem Haser  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 34
Sayfa : 91-102
Doi Number : 10.9779/PUJE531


Özet
Çalışmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının mesleğe kendilerini ne düzeyde hazır algıladıkları ve hazır bulunuşluğun sınıf düzeyleri, cinsiyet, mezun oldukları lise türü ve çekirdek ailelerinde öğretmen varlığı gibi değişkenlere göre farkını incelemektir. Veriler yedi ayrı ildeki toplam 10 üniversitenin 3. ve 4. sınıflarındaki 728 ilköğretim matematik öğretmen adayından araştırmacılar tarafından geliştirilen hazır bulunuşluk ölçeğiyle toplanmış ve betimsel ve çıkarımsal istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir. Sonuçlar, adayların kendilerini öğretmenlik mesleğine yüksek seviyede hazır bulmadıklarını göstermiştir. Bağımsız t-testler, 4. sınıftaki adayların hazır bulunuşluk düzeyinin üçüncü sınıftakilerden daha yüksek olduğunu gösterirken, cinsiyet, mezun olunan lise türü ve ailede öğretmen varlığının anlamlı bir fark yaratmadığını göstermiştir. Bu da, öğretmenlik programlarındaki okul deneyimi dersinin öğretmen adaylarının hazır bulunuşluklarında anlamlı bir fark yarattığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Hazır bulunuşluk, öğretmen adayları, matematik eğitimi, öğretmen eğitimi

Abstract
The study investigated the extent of preservice elementary mathematics teachers’ (PEMT) perceived preparedness for the profession and the differences caused by year in the teacher education program, gender, high school type, and existence of a teacher in family. Data were collected from 728 third and 4th year PEMTs of 10 universities in seven different cities through the preparedness scale developed by researchers and analyzed with descriptive and inferential statistics. Results indicated that PEMTs did not perceive their preparedness at a high level. Independent t-tests showed that preparedness differed based on the year in the program, but not based on gender, high school type, and existence of a teacher in family. Results showed that practice courses significantly influenced PEMTs’ preparedness.

Keywords
Preparedness, preservice teachers, mathematics education, teacher education

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri