Menü

Hızlı Erişim & Quick accessLİSE 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE
(x )

Yazar : Murat PEKER  Şeref MİRASYEDİOĞLU  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2003
Sayı : 14
Sayfa : 157-166
Doi Number :


Özet
Bu çalışmanın amacı, resmi genel liselerin ikinci sınıf öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarını, matematik başarılarını ve öğrencilerin tutum puanları ile başarı puanları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları Aşkar (1986) tarafından geliştirilen matematik tutum ölçeği ile belirlenmiştir. Öğrencilerin matematik başarıları yazar tarafından hazırlanan matematik başarı testi ile belirlenmiştir. Ölçekler Ankara’daki sekiz okulda 500 lise ikinci sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Verilerin analizinde öğrencilerin yarıdan fazlasının matematiğe yönelik olumlu tutum içinde oldukları görülmüştür. Buna rağmen matematik başarı testi sonuçlarına göre öğrencilerin beşte üçünden fazlasının (%68,4) başarısız olduğu görülmüştür. Öğrencilerin tutum puanları ve başarı puanları arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Matematiğe yönelik tutum, matematik başarısı, lise ikinci

Abstract
The purpose of this study is to investigate attitudes towards mathematics of second grade students in public high school, and mathematics achievement, and finally relationship between students’ attitudes towards mathematics and mathematics achievement. Students’ attitudes towards mathematics were determined by scale of attitude which was developed by Aşkar (1986). Students’ mathematics achievement was determined by achievement test which was developed by author. In this research, the instruments (mathematics attitude scale, achievement test) were administered to 500 students of the second grade from eighth different high schools in Ankara. Results of data analysis indicated that more than half of students had positive attitudes towards mathematics. However, more than third five (68,4%) failed to mathematics according to score of mathematics achievement test. Significant differences were found between students’ attitudes towards mathematics and mathematics achievement.

Keywords
Attitudes towards mathematics, mathematics achievement, second

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri