Menü

Hızlı Erişim & Quick accessTopluma Hizmet Uygulamaları Dersinin İşlenişi: Uygulama Örnekleri ve Sürece İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi
(Implementing the Community Services Course: Practice Examples and Evaluation of Students’ Perceptions )

Yazar : Selay ARKÜN KOCADERE  S. Sadi SEFEROĞLU  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 34
Sayfa : 75-89
Doi Number : 10.9779/PUJE504


Özet
Bu araştırmanın amacı Eğitim Fakültelerinde verilen Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) isimli dersin işlenişi sürecinde yapılan uygulamalardan örnekler sunmak ve süreçle ilgili öğrenci görüşlerini değerlendirmektir. Çalışmanın katılımcıları THU dersine kayıtlı 44 öğretmen adayı üniversite öğrencisidir. Bu ders kapsamında 14 hafta boyunca topluma hizmete yönelik çeşitli projeler geliştirilerek uygulamaya konulmuştur. Bu çalışmada, bu dersin yapılandırılmasına yönelik uygulama örneklerine, öğrenci düşüncelerinde ortaya çıkan temalara ve dersin işlenişine yönelik çıkarımlara yer verilmiştir. Çalışma kapsamında geliştirilen projelerin ve dersin değerlendirilmesi için öğretmen adaylarından günlükler tutmaları ve raporlar hazırlamaları istenmiştir. Raporların betimsel analizi sonucunda topluma hizmetle ilgili olarak katılımcıların duygu ve düşüncelerinde yedi temanın ağırlık kazandığı anlaşılmıştır. Öğrenci raporlarının incelenmesinden, bu derste gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde göze çarpan en belirgin sonucun öğrencilerde topluma hizmet bilincinin ve farkındalığın gelişmesi olduğu anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Topluma hizmet uygulamaları, öğretmen eğitimi, uygulama örnekleri, toplum hizmeti, öğrenci görüşleri

Abstract
The purpose of this study was investigating methodologies implemented and outcomes observed in a course called Community Services at the Faculty of Education. The participants of the study were 44 university students enrolled in the course which lasted for 14 weeks. During this course several projects were developed and implemented. In order to evaluate the group and class projects and overall course evaluation participants were asked to write journals and reports about the activities performed. Content analysis of reports indicated that there were seven themes in participants’ reflections. One of the most important results which could be drawn from the examination of projects was that participants’ consciousness and awareness on community services were raised.

Keywords
Community services, implementations, teacher education, sample cases, students’ perceptions

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri