Menü

Hızlı Erişim & Quick accessEkopedagojik Yaklaşım İle Uygulanmış Elektromanyetik Alan (EMA) Eğitiminin EMA Farkındalığı Üzerine Etkisi
(The Effects of Electromagnetic Field Education Based On Ecopedagogy on EMF Awareness )

Yazar : Emel Okur  Yrd. Doç. Dr. Sevil Yalçın, Arş. Gör. Emel Okur  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 35
Sayfa : 143-156
Doi Number : 10.9779/PUJE503


Özet
Teknolojinin gelişimi ile beraber, günlük yaşantının bir parçası haline gelmiş olan elektrikli cihazlar, canlıların sağlığı açısından artık birer risk haline gelmektedir. Elektrikli cihazların neden olduğu olumsuz etkiler ve bu cihazların nasıl kullanılması gerektiği konusunda insanların bilinçlendirilmeye ihtiyacı bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı, ekopedagojik yaklaşımla hazırlanmış olan çevre eğitimi projesi kapsamında, katılımcıların elektromanyetik alan (EMA) konusunda farkındalık gelişimini incelemektir. Araştırmada, üçleme karma metot kullanılmıştır. EMA farkındalık ölçeği, katılımcıların günlükleri, görüşme dokümanları ve 6. ay sonraki takip dokümanları ile veri toplanmıştır. Verilmiş olan eğitim doğrultusunda katılımcıların farkındalıklarının geliştiği, günlük hayatlarında elektrikli cihazları kullanırken daha dikkatli olma eğiliminde oldukları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Elektromanyetik alan eğitimi, ekopedagoji, çevre eğitimi, cep telefonu.

Abstract
Electrical devices, which are an important parts of daily life, become risk in terms of health with technological development. People need to be made conscious about how to use electrical devices and negative effects of them. The aim of this research to determine electromagnetic field awareness development of participants who take part of an environmental education based on ecopedagogy. Triangulation mix-method is used in the research. The data is collected by the electromagnetic field awareness scale, diaries of the participants, interview document and 6th month following up data. It is identified that the participants’ awareness is developed throughout the education and they tend to be careful about using of electrical devices on daily life.

Keywords
Electromagnetic field education, ecopedagogy, environmental education, cell phone.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri