Menü

Hızlı Erişim & Quick accessYapılandırmacı Öğretimin Fen Öğretimi Dersinde Başarı Ve Tutuma Etkileri
(Effects Of Constructivist Instruction On Achievement And Attitude In Science Methods Course )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 34
Sayfa : 47-61
Doi Number : 10.9779/PUJE494


Özet
Bu araştırmanın amacı, yapılandırmacı öğretimin dördüncü sınıf Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının akademik başarı ve fen öğretimine karşı tutumlarına etkisini incelemektir. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi’nden iki grup belirlenmiştir. Deney grubu 53, kontrol grubu ise 50 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada yarı deneysel desen kullanılmıştır. Deney grubunda yapılandırmacı öğretim, kontrol grubunda geleneksel öğretim kullanılmıştır. Araştırma, 2007-2008 güz akademik döneminde gerçekleştirilmiş ve 15 hafta sürmüştür. Verileri analiz etmede tekrarlayan verilerde varyans analizi tekniği kullanılmıştır. Sonuçta deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yapılandırmacı öğretim, yapılandırmacı öğrenme modeli, fen öğretmen eğitimi, fen

Abstract
The purpose of this study was to examine the effects of constructivist instruction on the fourth grade preservice science teachers’ achievement, attitude towards science teaching of in Science Teaching Methods II course. Two groups were assigned from Hacettepe University Faculty of Education Department of Science Education. Experimental group consisted of 53 and the control group consisted of 50 preservice science teachers. Quasi experimental research design was used. Constructivist instruction was used in experimental group and traditional instruction was used in control group This research study was conducted in fall semester of the 2007-2008 academic year and lasted 15 weeks. A mixed between within ANOVA with repeated measures was used as a statistical technique for analyzing data. Statistical mean difference was obtained for all tests in favor of experimental group at the end.

Keywords
Constructivist instruction, constructivist learning model, preservice science education, attitude

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri