Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖğretmen Uygulama ve Perspektifinden Yabancı Dil Öğretiminde Anadil Kullanımı
(The Use of Mother Tongue in Foreign Language Teaching from Teachers’ Practice and Perspective )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 32
Sayfa : 25-35
Doi Number : 10.9779/PUJE492


Özet
Yabancı dil sınıflarında anadil kullanımından kaçınılması veya dahil edilmesi konusunda uzun süredir devam eden tartışmalar vardır. Anadilin ikinci dil öğrenimini kolaylaştırdığı veya öğrencilerin dil öğrenme sürecini zayıflatan bir etkiye sahip olduğu konusu, ikinci dil öğretiminde uzun yıllardır süregelen bir olgudur. Yabancı dil öğretiminde anadil kullanımını destekleyici veya da engelleyici rol oynadığını gösteren yeterli deneysel kanıtlar olmamasına rağmen, bazıları dil öğrenim sürecinde anadilin ikinci dil öğrenimini engellediği ya da öğrenim sürecine müdahale ettiği düşüncesinden dolayı ana dil kullanımından kaçınırken, bazıları da çeşitli sebeplerden dolayı farklı tavır almaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, İngilizce öğretmenlerinin sınıf içinde anadilin kullanımıyla ilgili teorik tutumları ile uygulamadaki tavırlarını araştırmaktır. Çalışmaya Karadeniz Teknik Üniversitesinden 44 İngilizce öğretmeni katılmıştır. Veriler 35 maddeden oluşan anket aracılığıyla toplanıp ve SPSS 16.00 ile analiz edilmiştir. Ayrıca, mevcut sınıf uygulamalarıyla ilgili derinlemesine bilgi edinmek için 12 katılımcıyla geniş kapsamlı görüşme yapılmıştır. Sonuç olarak, analizler öğretmenlerin bu konuyla ilgili geleneksel görüşlere bağlı kalmak yerine, ana dilin kullanımıyla ilgili pratik ve faydacı bir tavır aldıklarını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Ana dil, L1, yabancı dil öğretimi, dil öğreticisi

Abstract
There has been a longstanding debate over whether the use of mother tongue in EFL classes should be avoided or welcomed. To what extent the use of L1 facilitates L2 learning or poses a debilitating effect on learners has been a perennial issue in second language learning. In spite of a lack of substantial empirical evidence favoring or hindering the use of mother tongue, some avoid using L1(mother tongue) in foreign language classes due to the popular belief that the role of L1 in SLA gets in the way of or interferes with the learning of L2, while others take a different position for various reasons. The aim of this study was to explore the theoretical and practical positions of English teachers in the use of first language in their classroom instruction. A total of 44 teachers of English at Karadeniz Technical University were involved in the study. The data were collected by administering a questionnaire containing 35 items and analyzed in SPSS 16.00. An in-depth interview with 12 participants was also used to gain more insight into the teachers’ current classroom practices. Overall analysis indicates that a great majority of the teachers were found to take a practical and pragmatic position in the use of L1 instead of adhering to popular beliefs on this topic.

Keywords
Mother tongue, L1, foreign language teaching, language teachers

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri