Menü

Hızlı Erişim & Quick accessİngiliz Dili Eğitimi’nde Blog Tabanlı Yürütülen Yöntem Dersi
(Procedure of an ELT Course Enhanced by Blogging )

Yazar : Yonca ÖZKAN  Erdoğan Bada  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 32
Sayfa : 47-55
Doi Number : 10.9779/PUJE490


Özet
Eğitimde teknolojinin kullanımı, tartışılmaz bir olgudur ve bu alanda günden güne teknolojinin artan etkisi görülmektedir. Bu çalışma, böyle bir etkinin İngiliz Dili Eğitimi ve öğretmen yetiştirme alanında ne düzeyde olduğu ve öğrenciler tarafından nasıl karşılandığını temel almaktadır. Bu çalışmayı yürüten araştırmacılar ve katılımcılar blog platformunu temel alarak Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi dersini işlemişlerdir. Bu çalışma, İngiliz Dili Eğitimi Bölümü öğrencileri tarafından kullanılan blogların, öğrencilerin akademik ve sosyal hayatlarına ne gibi etkileri olduğunu ve bu konudaki deneyim ve görüşlerini dikkate almaktadır. Betimsel bir desen çerçevesinde oluşturulmuş bu çalışma, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında, blog temelli Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi dersini alan 36 katılımcının desteğiyle gerçekleştirilmiş olup, 341 blog girdisini içerik analizi çerçevesinde sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Yabancı dil öğretmeni yetiştirme, teknoloji kullanımı, blog temelli İngilizce öğretimi dersi

Abstract
The use of technology in education is an undisputable phenomenon. Day by day, we encounter a new aspect of the field where it begins to take effect. This observation has led the researchers to benefit from technology in the implementation of an English language teaching course where participants elaborated on peer presentations on a blogging platform. Thus, this study aims to delve into the process of this elaboration taking into account participants’ views of the blogging experience in terms of raising consciousness about certain aspects of the topics presented by course members who were students at the English Language Teaching (ELT) Department, University of Çukurova, all trained to be English teachers following their four-year education. This platform was established as a major part of an outside-class, task-fulfillment setting during the spring term of 2010-2011 academic year in order to elicit comments about the course, Teaching English to Young Learners. The process of commentary on topics in 341 posts on blogs, as was perceived and expressed by 36 participants, was depicted in this study.

Keywords
Foreign language teacher education, technology use, blog-based ELT course

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri