Menü

Hızlı Erişim & Quick accessBir İngilizce Öğretmenliği Bölümünde Portfolyonun Bir Değerlendirme Aracı Olarak Kullanılmasına İlişkin Birinci Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri
(Opinions of ELT Students in Freshman Class on Using Portfolio as an Assessment Tool )

Yazar : Selami Ok    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 32
Sayfa : 1-11
Doi Number : 10.9779/PUJE489


Özet
Bu çalışmanın amacı, bir İngilizce öğretmenliği bölümünde birinci sınıf öğrencilerinin ileri okuma-yazma dersinde portfolyo sürecinin bir değerlendirme aracı olarak kullanılması hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Çalışmanın verileri, öğrencilerin portfolyo süreci üzerine görüşlerini, gelişimlerini ve geri dönütlerini yansıttıkları kompozisyonlarından elde edilmiştir. Veri analizi, öğrenci görüşlerinin içerik analizi yoluyla belli konular altında kodlanmasıyla yapılmıştır. Çalışmada yapılandırılmamış görüşme tekniği de ayrıca kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular, getirdiği iş yüküne rağmen, öğrencilerin ileri okuma ve yazma dersi bağlamında gerçekleştirdikleri ödev çalışmalarının portfolyo üzerinden değerlendirilmesi hakkında olumlu düşünceye sahip olduklarını göstermektedir. Öğrenciler, portfolyo sürecinin sınav heyecanından kaynaklanan olumsuz etkiyi ortadan kaldırdığına inanıyorlar. Çabaları ve harcadıkları zaman düşünüldüğünde, öğrenciler portfolyo üzerinden değerlendirilmeyi oldukça adilce buluyorlar. Öğrenci görüşleri, portfolyo sürecinin yarattığı motivasyon bakımından öğrencilerin yazma becerisine karşı olan tutumlarında olumlu bir değişime yol açtığını ve sonuç olarak portfolyo sürecinin bir okuma-yazma dersi bağlamında etkin bir değerlendirme aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Anahtar sözcükler: Portfolyo değerlendirme, İngiliz Dili öğretimi, ileri okuma-yazma

Abstract
The purpose of this study is to identify the opinions of freshmen at an ELT department on using the portfolio process as an assessment tool in an advanced reading-writing course. The data were collected through the reflective essays reflecting students’ opinions on the portfolio-keeping process, their progress and their feedback. The data analysis was done through content analysis by coding the students’ opinions under specific themes. Unstructured interviewing technique was also used in the study. The findings indicate that the students had positive thoughts about the assessment of their assignments over their portfolio despite the workload in the integrated reading and writing course. The students believe that the portfolio process eliminates the negative influence resulting from exam anxiety. Considering their effort and the time spent, the students find it fair to be assessed over their portfolio. The students’ opinions also indicate that the portfolio process leads to a positive change in students’ attitude towards the writing skill with respect to the motivation it brings about, and as a result, indicate that the portfolio process can be used as an effective assessment tool within a reading-writing course.

Keywords
Key words: Portfolio assessment, ELT, advanced reading-writing

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri