Menü

Hızlı Erişim & Quick accessMATEMATİK ÖĞRETİMİ’NDE ELEKTRONİK TABLOLAR’IN
(USING SPREADSHEETS IN MATHEMATICS TEACHING )

Yazar : Yüksel DEDE  Ziya ARGÜN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2003
Sayı : 14
Sayfa : 113-131
Doi Number :


Özet
Elektronik tablolar (spreadsheets), öğrencilere matematiksel kavram ve konuları daha iyi bir şekilde anlayabilmeleri için bir çok fırsatlar sağlarlar. Öğrenciler, elektronik tablolar yardımıyla matematiğin soyut kavramlarının sayısal, cebirsel ve grafiksel gösterimleri arasında bağlantılar kurabilirler. Bu makalede, elektronik tabloların matematik öğretiminde nasıl kullanılabileceğine yönelik açıklamalarda bulunulmuştur. Bu açıklamalar ışığında, çeşitli matematiksel kavramların elektronik tablolar kullanılarak öğretilmesine yönelik uygulamalara yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Elektronik tablolar, matematik öğretimi, aktiviteler

Abstract
Spreadsheets provide better comprehensions for students in mathematics concepts and topics. Spreadsheets help students get some relationships between numerical, algebraic and grafical expressions of abstract concepts in mathematics. This study tries to explain how spreadsheets can be used in mathematics teaching. In the ligth of these explanations, teaching of various mathematical concepts by using spreadsheets were also enclosed.

Keywords
Spreadsheets, mathematics teaching, activities

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri