Menü

Hızlı Erişim & Quick accessSınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları - 1 Dersi Kazanımlarının Kimya Deneyleri Açısından İncelenmesi
(Examining the Science Laboratory Applications - 1 Skills of Classroom Teachers Depending on Chemistry Experiments )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 31
Sayfa : 163-174
Doi Number :


Özet
Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının eğitimleri sürecinde kimya laboratuvar çalışmaları sonrasında laboratuvar malzemelerini tanıma ve kullanım amaçlarını bilme düzeylerini tespit etmektir. Laboratuvarda deney yapmanın fen-teknoloji öğretimine ve fen bilimlerine katkıları hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Araştırmada özel durum yaklaşımı kullanılmıştır. Amasya Eğitim Fakültesi ilköğretim bölümü sınıf öğretmenliği ikinci sınıfta öğrenim gören 193 öğretmen adayı araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Geliştirilen veri toplama aracında laboratuar malzemelerinin kullanımı, şekilleri ve deneysel çalışmanın amaçları ile ilgili 3 çoktan seçmeli, 2 açık uçlu soru sorulmuştur. Öğrencilerin laboratuar malzemelerinden deney sırasında kullandıklarını daha iyi tanıdıkları, deneysel çalışmaların amacını, bilime ve ders işleme sürecine katkılarını orta düzeyde kavradıkları ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kimya laboratuarı, fen ve teknoloji, laboratuar malzemeleri, öğretmen adayı.

Abstract
The purpose of this research is to determine the classroom teacher candidates’ level of recognition and knowledge for the use of tools which they have trained chemistry lab after lab work. It’s to determine their views about the contributions of doing experiment in the laboratory to science teaching and sciencetechnology. Case study method was used. Research group was consisted of 193 students who are training elementary classroom teaching department of Faculty of Education in Amasya University. In developed data collection tool, 3 multiple-choice and 2 open-ended questions were asked concerning with the shapes and using aim of laboratory materials and the purpose of experimental studies. It has emerged that students know the materials which they use during the laboratory experiments well and they conceptualize the aim of the experimental study and its contribution to science and the process of handling course with a moderate level.

Keywords
Chemistry laboratory, Science and technology, laboratory tools, student teacher.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri