Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÇoklu Zekâ Kuramının İngiliz Dili Eğitimi Programlarına Dâhil edilmesi
(Introducing the Theory of Multiple Intelligences into English Language Teaching Programs )

Yazar : Mustafa Zülküf Altan    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 32
Sayfa : 57-64
Doi Number : 10.9779/PUJE474


Özet
Howard Gardner (1983) tarafından geliştirilen Çoklu Zekâ Kuramı, zekâ derecelendirme testine dayanan geleneksel zekâ anlayışının çok sınırlı olduğunu vurgulamaktadır. Bunun yerine, Gardner, çocuk ve yetişkinlerdeki insan potansiyelinin daha geniş bir yelpazesine açıklama getirmek için farklı zekâlar önermektedir. İngilizce Öğretmenlerini sınıflarında Çoklu Zekâ kuramını kullanmaya teşvik etmek için, öncelikle İngiliz Dili Eğitimi öğretmen eğitimcilerinin Çoklu Zekâ Kuramını İngiliz Dili Eğitimi öğretmen yetiştirme programlarına dâhil etmek konusunda cesaretlendirilmeleri gerekmektedir. Bu makalede, İngiliz Dili Eğitimi öğretmen eğitimi sürecinde dikkate alınması gereken bazı unsurlara değinilerek, Çoklu Zekâ Kuramının İngiliz Dili Eğitimi öğretmen eğitiminin bir parçası olabileceği savunulmaktadır. Makale de ayrıca yeni bir zekâ olarak, Ahlâkî Zekâ’nın varlığına vurgu yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
ELT, Öğretmen Eğitimi, Çoklu Zekâ, Ahlâkî Zekâ

Abstract
The theory of Multiple Intelligences (MI) developed by Howard Gardner (1983) suggests that the traditional notion of intelligence, based on I.Q. (Intelligence Quotient) testing, is far too limited. Instead, Gardner proposes different intelligences to account for a broader range of human potential in children and adults. In order to invite English as foreign language (EFL) teachers to use MI in their classrooms, first English language teaching (ELT) teacher educators should be encouraged to include the theory into their programs. This article aims to point out how the idea of multiple intelligences can become part of ELT teacher education by raising some questions and issues which should be considered in the process of ELT preparing teachers. The paper also advocates the presence of a new intelligence, Moral Intelligence.

Keywords
ELT, Teacher education, Multiple Intelligences, Moral Intelligence

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri