Menü

Hızlı Erişim & Quick accessBİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN
((THE EFFECTS OF COMPUTER-BASED INSTRUCTION )

Yazar : Sacit KÖSE  Alipaşa AYAS, Erol TAŞ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2003
Sayı : 14
Sayfa : 106-112
Doi Number :


Özet
Fen eğitiminin amaçlarından biri de öğrencilerin kavramları anlamlı öğrenmelerini sağlamaktır. Fotosentez olayı da kavranması güç olan biyolojinin en temel konularından biridir. Bu çalışmanın amacı lise son sınıftaki öğrencilerde fotosentez konusunda görülen kavram yanılgılarının giderilmesinde bilgisayar destekli öğretimin (BDÖ) etkisini araştırmaktır. Çalışma, Trabzon’da merkeze bağlı bir düz lisede, aynı öğretmenin iki farklı sınıfında toplam 53 lise üçüncü sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kavram yanılgıları açık uçlu ve çoktan seçmeli 13 sorudan oluşan bir testle saptandı. Hazırlanan test her iki gruba ön-test ve son-test olarak verildi. Elde edilen bulguların analiz sonuçlarına göre fotosentez ile ilgili kavram yanılgılarının giderilmesinde BDÖ’in geleneksel öğretim metoduna göre daha etkili olduğu ortaya çıktı.

Anahtar Kelimeler
Bilgisayar Destekli Öğretim, Fotosentez, Kavram

Abstract
One of the purposes of science education is to make students learn concepts meaningfuly. Photosynthesis is one of the most important concept hard to be understood in biology. The purpose of this study is to investigate the effects of computer–based instruction to overcome students’ misconceptions related to photosynthesis at the last year of lycee. This study was implemented in two different classes of the same teacher with 53 students in a normal lycee in central Trabzon. The misconceptions were found out through a test including 13 open-ended and multiplechoiced questions. The test was given to the two groups as a pretest and a posttest. It was found that CBI is more effective than traditional method on remediating students’ misconceptions related to photosynthesis.

Keywords
Computer-Based Instruction, Photosynthesis, Misconceptions

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri