Menü

Hızlı Erişim & Quick accessİlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik ve Cebirsel Düşünme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Analysis of the Relationship Between Geometrical and Algebraic Thinking Levels of Primary Education 8th Grade Students )

Yazar : Mustafa İLHAN  Behçet ORAL, İsmail KİNAY  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 34
Sayfa : 33-46
Doi Number : 10.9779/PUJE469


Özet
Bu araştırmada, ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin geometrik ve cebirsel düşünme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak araştırma ilişkisel tarama modeline göre düzenlenmiştir. Araştırmada öğrencilerin geometrik düşünme düzeylerini belirlemek için Usiskin (1982) tarafından geliştirilen “geometrik düşünme testi” ve cebirsel düşünme düzeylerini belirlemek için ise Altun (2005) tarafından geliştirilen “cebirsel düşünme testi” kullanılmıştır. Araştırma, Diyarbakır il merkezinde bulunan 8 farklı ilköğretim okulundan toplam 515 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre, ilköğretim 8.sınıf öğrencilerinin geometrik düşünme açısından düzey-1 (görsel düzey) seviyesinde yığıldıkları saptanmıştır. Cebirsel düşünme açısından ise öğrencilerin düzey-0 seviyesinde yığıldıkları tespit edilmiştir. Araştırmada ayrıca, öğrencilerin geometrik ve cebirsel düşünme düzeyleri arasında pozitif yönde, orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Geometrik düşünme, Cebirsel düşünme, Geometrik ve Cebirsel Düşünme Düzeyleri İlişkisi

Abstract
This research aims to analyze the relationship between geometrical and algebraic thinking levels of primary education 8th grade students. For this purpose survey method was used. In present research geometric thinking test developed by Ulsiskin (1982) has been employed to detect geometric thinking levels of students. In determining algebraic thinking levels of students algebraic thinking test developed by Altun (2005) was used. The participants of the study consist of 515 students from eight different schools in Diyarbakır city center. According to the results obtained from the study, it is determined that 8th grade students focus level-1 (visual level) in terms of geometric thinking levels. During the research it was found that, students focus level-0 in terms of algebraic thinking levels. In this research it has also been pointed out that positive, moderate and significant relationship between geometrical and algebraic thinking levels of students.

Keywords
Geometrical Thinking, Algebraic Thinking, Geometrical Thinking Levels and the Relation of Algebraic

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri