Menü

Hızlı Erişim & Quick accessSekizinci Sınıf Matematik Öğretmenlerinin TIMSS Hakkındaki Görüşleri
(Turkish 8th Grade Mathematics Teachers’ Perspective on TIMSS )

Yazar : Necdet Güner  Renan SEZER, Oylum AKKUŞ İSPİR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 33
Sayfa : 11-29
Doi Number : 10.9779/PUJE455


Özet
Bu çalışma Türkiye’yi TIMSS 2011’de temsil edecek olan 8. sınıf matematik öğretmenlerinin 200’üne verilen bir anket kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veri analizleri, öğretmenlerin ders işlerken TIMSS’i göz önüne almaları ile TIMSS’i önceden bilmeleri arasında manidar bir fark olduğunu ortaya koymuştur. TIMSS uygulama ve sonuç çıkarma sorularında öğretmenlerin başarı beklentileri ile yerleşim bölgeleri ve öğretmen tecrübesi arasında da anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Bu farklar büyük yerleşim bölgelerindeki öğrencilerin ve tecrübeli öğretmenleri olan öğrencilerin lehinedir. Öğretmenlerin %76,5’inin ders kitaplarından memnun olmadığı saptanmıştır. Öğretmenlerin %75,5’i yapılandırmacı yaklaşımı kullandıklarını söylerken, %65’inin kitaptan haftada bir veya daha az etkinlik yaptığı bulunmuştur. Gelecekte, Türkiye’nin TIMSS’de daha başarılı olması için alınan öğretmen görüşleri matematik programındaki konu sayısının azaltılması, kitaplardaki soru çeşitliliğinin, özellikle uygulama ve sonuc çıkarma sorularının, arttırılması yönündedir. Ders işleyişinde TIMSS’in göz önüne alınabilmesi için, hem öğretmenlerin, hem de öğrencilerin yeterince önceden bilgilendirilmesi istenmektedir. Öğretmenler öğrencilerin motivasyonunu arttırabilmek ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirebilmek için, hizmetiçi eğitime ihtiyaç duymaktadırlar.

Anahtar Kelimeler
TIMSS, ilköğretim matematik öğretmenleri, matematik programı, matematik başarısı, matematik kitapları.

Abstract
A survey research design was utilized and conducted on 200 of the 250 8th-grade teachers whose students would represent Turkey in TIMSS 2011. A statistically significant difference was found between those teachers who have been considering TIMSS while planning their lessons and those who knew about TIMSS in advanced. Data revealed that statistically meaningful differences also exist between the mathematics success expected on application-, reasoning-level questions and school’s residential location, teacher’s experience. The differences were in favor of students in larger settlements, having more experienced teachers. 76,5% of the teachers consider textbooks unsatisfactory/partially unsatisfactory. 75.5% of the teachers claimed to use constructivist pedagogy; however, 65% do one or fewer activities per week, using the textbook. To elevate Turkey’s ranking in TIMSS, teachers recommend cutting down on the mathematics program, increasing question variety in the textbooks, and being informed of TIMSS earlier. Teachers’ should develop the ability to motivate students and write questions promoting higher-level thinking skills.

Keywords
TIMSS, elementary mathematics teachers, mathematics curriculum, mathematics achievement, mathematics

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri