Menü

Hızlı Erişim & Quick accessEğitim Fakültesi Okulöncesi Anabilim Dalı Programında Yer Alan Müzik Eğitimi Dersi Hedeflerinin Gerçekleşme Düzeylerine İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması
( The Study of Scale Developing Related to Targets' Effectuation Levels of Music Training Lesson in Education Faculty/ Pre-school Teaching Department curricula. )

Yazar : Efe Akbulut    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 33
Sayfa : 1-10
Doi Number : 10.9779/PUJE447


Özet
Bu çalışma, Türkiye’ deki üniversitelerin Eğitim Fakülteleri Sınıf Öğretmenliği Bölümü Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı ders programında yer alan müzik eğitimi dersi hedeflerinin gerçekleşme düzeylerinin ölçülebilmesi için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının geliştirilmesi ile ilgilidir. Beşli Likert tipinde ve 27 maddeden oluşan ölçek, 2010-2011 öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi ve Balıkesir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okulöncesi Anabilim Dalı 4. sınıfında öğrenim gören toplam 216 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen veriler, SPSS programı ile analiz edilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda, müzik eğitimi dersi hedeflerinin gerçekleşme düzeylerine ilişkin ölçeğinin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.95 olarak hesaplanmıştır

Anahtar Kelimeler
Eğitim, Müzik Eğitimi, Ölçek Geliştirme

Abstract
This study is related to developing a valid and dependable assessment and evaluation instrument in order to evaluate targets' effectuation levels of music training lesson in curricula of Primary School/Pre-School Teaching Department/Education Faculties of universities in Turkey. The scale composed of 5 point likert type and 27 materials, is applied in 216 students studying in fourth-grade in Pre-School Teaching Department at Pamukkale University, Dokuz Eylul University/Buca, and Balikesir Universities' Education Faculty in 2010-2011 academic year. Acquired datum are analyzed with SPSS programme. As a result of this factor analyze, the scale's; which is related to targets effectuation levels of music training, Cronbach Alpha reliability coefficient is calculated as 0.95.

Keywords
Education, Music Training, Scale Developing

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri